با سلام و تبريك اعياد خجسته شعبانيه به اطلاع دانشجويان عزيز مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت ميرساند صورتجلسات تصويب پروپوزال دد پورتال معاونت آموزشي واحد قسمت تحصيلات تكميلي ، مراجعه نمائيد. با تشكر گروه تحصيلات تكميلي مديريت
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393ساعت 12:55  توسط | 
با سلام و تبريك اعياد خجسته شعبانيه به اطلاع دانشجويان عزيز مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت ميرساند صورتجلسات تصويب پروپوزال دد پورتال معاونت آموزشي واحد قسمت تحصيلات تكميلي ، مراجعه نمائيد. با تشكر گروه تحصيلات تكميلي مديريت
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393ساعت 12:55  توسط | 
با سلام و تبريك اعياد خجسته شعبانيه به اطلاع دانشجويان عزيز مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت ميرساند براي مشاهده صورتجلسات تصويب پروپوزال به پورتال معاونت آموزشي واحد قسمت تحصيلات تكميلي ، مراجعه نمائيد. با تشكر گروه تحصيلات تكميلي مديريت
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393ساعت 12:55  توسط | 

صورتجلسه بررسی پروپزالهای دانشجویان رشته های مدیریت مورخ  28/8/92

- پروپزال دانشجو  فائزه سادات بحرودي  با عنوان « بررسي تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر ادراك جذابيت نام  تجاري كارفرما »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  بهناز بهرامي  با عنوان « شناسائي عوامل موثر بر ارتقاي بهره وري نيروي انساني در بانك ملي ايران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حسين خداشاهي  با عنوان « رتبه بندي عوامل موثر بر بهبود كيفيت محصولات سلولزي  با استفاده از تحليل سلسله مراتبي AHP  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عبا س محمدنژاد پناه كندي   با عنوان « بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان تحت حيطه مديريت امور منطقه 3 بانك رفاه كارگران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي رضائي  با عنوان « بررسي همراستائي استراتژي سازمان و مديريت سبد پروژه ها در سازمان هاي پروژه محور »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سعيد درويش متولي  با عنوان « بررسي رابطه بين ابعاد رئانشناختي توانمند سازي با نوآوري كاركنان در شبكه بهداشت و درمان فيروزكوه »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عباس آهنگري  با عنوان « بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بدر استقرار سيستم هاي اطلاعات استراتژيك  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سميه مراديان سرخكلائي   با عنوان « بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و بهداشت روان در كارمندان شعب مركزي بانك ملت استان مازندران در سال 1393 »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيد مظفر شاهوراني  با عنوان « ارائه مدلي جهت تعيين اثر چهره هاي سرشناس ورزشي بر خريد نوجوانان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  امير موسوي دلخوش   با عنوان « شناسائي و تبيين رابطه هوش سازماني با مديريت دانش »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  امير خفري  با عنوان « شناسائي و تبيين نقش شايستگي در مسير ارتقاء كاركنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  جواد روانبخش  با عنوان « ارائه الگوي ارزيابي چابكي در زنجيره تامين در شركت ايساكو ايران خودرو »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عباس روانبخش  با عنوان « پيش بين يقيمت خودرو در بازار ايران با استفاده از شبكه ي عصبي مصنوعي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  هدايت اله مودبيان  با عنوان « بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با كيفيت ارائه خدمات شعب بانك ملت در شهر تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهدي معينيان  با عنوان « نقش سبك هاي رهبري بر ميزان كارافريني كاركنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  امير مقبلي با عنوان « رابطه كاربرد فناوري اطلاعات با توانمندسازي كاركنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رضا آگاه   با عنوان « بررسي رابطه بين معيار ريسك سيستماتيك بازده هاي پيشين و بازده مورد انتظار سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي اكبر حسيني  با عنوان « بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر توانمندسازي شغلي كاركنان پتروشيمي بيستون »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مرجان اخگري  با عنوان « ارزيابي كيفيت خدمات سازمان تامين اجتماعي از ديدگاه مشتريان و كاركنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  اكرم ابراهيم پور   با عنوان « اندازه گيري و تحليل روند بهره وري در سازمان بنادر و دريانوردي طي سالهاي 1391-1386 »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  معصومه سنجاني  با عنوان « بررسي اثربخشي استقرار مديريت يكپارچه كيفيت    ISO9001-2008  به منظور ارتقا رضايت مندي خدمت گيرندگان در ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران    تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدرضا حجازي فر  با عنوان « بررسي مزيت نسبي توليد پسته در استان سمنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عليرضا خياط عالي  با عنوان « رتبه بندي عوامل موثر بر استقرار سيستم كانبان در خط توليد ايران خودرو با استفاده از تصميم گيري چندمعياره  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مرتضي اصفهاني  با عنوان « بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كيفيت ارائه خدمات كاركنان  بنك قوامين در شهر تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رامين اله ماني   با عنوان « بررسي رابطه بين فعاليتهاي مديريت دانش خدمات الكترونيكي و استراتژي هاي سازماني با عملكرد سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مجيد پاليزواني  با عنوان « شناسائي شاخص هاي كليدي پياده سازي مديريت كيفيت جامع با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي كيهانيان  با عنوان « شناسائي مواغنع نظارت و كنترل در طرحهاي توسعه شبكه مخابرات منطقه 8 تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فرزاد تربيت  با عنوان « بررسي تاثير كيفيت محيط فيزيكي كيفيت غذا و كيفيت خدمات بر تصوير ذهني ارزش درك شده مشتري رضايتمندي مشري و تمايلات رفتاري مشتريان رستوران هاي لوكس شهر اصفهان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  صابر رضائي  با عنوان « بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  نوشين فقيهي  با عنوان « بررسي رابطه بين ابعاد محتوائي سازمان با اثربخشي هوش تجاري »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مريم خيري  با عنوان « كاربرد الگوريتم فراابتكاري رقابت استعماري  براي مسئله زمانبندي توليد كارگاهي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدجعفر طيبي ميگوني  با عنوان « بررسي تاثير استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع بر عملكرد سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمود اكبري  با عنوان « بررسي رابطه بين ويژگي هاي فردي و سازماني كاركنان با ميزان پذيرش تغيير از سوي آنها در اداره برق استان قزوين »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فاطمه رضائي  با عنوان « مطالعه عوامل تاثيرگذار بر عملكرد E-CRM در بانك سپه  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  الميرا طالعي  با عنوان « بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات فرايندهاي مديريت دانش و سبك تفكر خلاق با كسب مزيت رقابتي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مينا قاسمي  با عنوان « بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و خلاقيت با عملكرد سازمان در كليه شعب اداره امور شعب تهران بانك ملي ايران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  روح اله اكبري  با عنوان « بررسي رابطه بين سرمايه فكري و قابليت يادگيري سازماني در شركت بيمه ايران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عارف مجيد نيا  با عنوان « بررسي رابطه بين مولفه هاي اعتماد و تعهد سازماني كاركنان در سازمان تامين اجتماعي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  اميد صفري  با عنوان « ارزيابي عملكرد بانك سامان با استفاده از مدل تعالي سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حبيب اله فرهادي محلي  با عنوان « سنجش تاثير دارائيهاي نامشهود بر توانمندسازي فرايندهاي داخلي در يك صنعت دفاعي با رويكرد كارت امتيازي متوازن »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيدمصطفي طباطبائي بفروئي  با عنوان « بررسي ارتباط همراستائي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي با اثربخشي سيستمهاي اطلاعاتي و عملكرد سازمان  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدرضا دربندي راد  با عنوان « بررسي نقش عوامل دروني و بيروني سازمان بر استقرار تفكر استراتژيك »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ميثم اسفنديار  با عنوان « شناسائي و تبيين رابطه عملكرد سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري  و عملكرد سازماني   »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فائزه باطبي  با عنوان « تبيين رابطه كيفيت خدمات و رضايت مشتريان بر اساس مدل سروكوال »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ندا ملكوتي  با عنوان « بررسي تاثير ظرفيتهاي زيرساختي مديريت دانش در سطوح استراتژيك بانك آينده با استفاده از معادلات ساختاري »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي اسفنديار   با عنوان « بررسي عوامل موثر بر طرح تكريم ارباب رجوع  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مجيد درويش متولي  با عنوان « نقش نظام حفظ و نگهداري منابع انساني در عملكرد كاركنان شهرداري تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  لادن هاشم نيا  با عنوان « بررسي عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات بانكي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فريده مظفريان   با عنوان « بررسي نقش هوش هيجاني در پرورش مهارتهاي ارتباطي مديران در بانك ملي ايران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حسن ظهيري  با عنوان « مطالعه ارتباط تفكر استراتژيك با عملكرد سازمان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  اقليما باطبي   با عنوان « اولويت بندي عوامل بحراني موفقيت در استقرار سيستم اثربخشي كلي تجهيزات با تكنيك تصميم گيري چندمعياره AHP »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رمضان منتظري المشيري  با عنوان « شناسائي و اولويت بندي عوامل فردي و مالي مشتريان اعتباري بانك توسعه تعاون استان مازندران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهدي گذشتي   با عنوان «  شناسائي و تبيين رابطه تعهد سازماني بر رفتار شهروندي كاركنان شركت ايران خودرو»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سعيد رمضانيان   با عنوان « نقش سرمايه فكري بر عملكرد كاركنان شعب بانك ملت استان تهران بر اساس مدل تعالي سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمد محمدي مزرعه شاهي   با عنوان «  مميزي انتقال تكنولوژي بر اساس مدل گارسيا در شركت پيشگامان صنعت»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عاليه محمدي   با عنوان « بررسي تاثير توانمندسازي روانشناختي بر رضايت شغلي كاركنان بيمه »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مريم كريمي  با عنوان « بررسي تاثير تصوير ذهني از برند و تغيير كيفيت بر قصد استفاده مجدد مشتريان از محصولات رستوران هاي زنجيره اي آواچي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رضا داربي  با عنوان « موازنه هزينه زمان فعاليتهاي پروژه با استفاده از الگوريتم ژنتيك و مقايسه با الگوريتم ممتيك »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فريبا كوچكي  با عنوان « ارزيابي كارايي بانك پاسارگاد منطقه 2 تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدمهدي رضازاده طباطبائي   با عنوان « بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري  بر وفاداري موديان مالياتي و ارتقا كيفيت خدمات ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مينا شرف بند  با عنوان « نقش فرهنگ سازماني بر پياده سازي تعالي سازماني براساس مدل EFQM در شعب بانك ملت استان تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي بوغداچي   با عنوان « بررسي تاثير هوش عاطفي و هوش معنوي بر رهبري تحول آفرين »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مجيد دهيار   با عنوان « اولويت بندي عوامل موثر بر سيستم چابكي سازمان با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ليلا معصومي فشتمي  با عنوان « بررسي و رتبه بندي استراتژي بازاريابي در بانك با استفاده از تركيب روش هاي تصميم گيري چندمعياره ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  بهداد عيوضي    با عنوان « تعيين حداقل نرخ اقتصادي بيمه هاي مهندسي تمام خطر پيمانكاري ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محسن باقري  با عنوان « تاثير استراتژي هاي مديريت دانش بر مولفه هاي مدل اروپائي تعالي سازمان در ارزيابي عملكرد سازمان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيدميثم حسيني لر   با عنوان « مديريت يكپارچه شبكخ ملي اطلاعات با رويكرد تصميم گيري چندگانه »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيدمحمد راه چمني  با عنوان « بررسي نگرش مشتريان در استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  غلامرضا زماني  با عنوان « بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر نواوري در كارخانه صنايع چوب نكا »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمد مشهدبان   با عنوان «  تاثير گزارشگري نالي تحت وب بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري  از نظر مديران واحدهاي اقتصادي»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  زهرا فتحي آقابابا  با عنوان « بررسي رابطه يادگيري سازماني و قابليتهاي مديريت دانش در شركت بيمه پارسيان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ماشااله تشكري زاده  با عنوان « بررسي تاثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران گروه سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين وابسته به شركت سرمايه گذاري تامين اجنماعي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ايمان وكيل زاده رهنما زرندي  با عنوان « بررسي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان مركز پزشكي آموزشي درماني امام حسين بر اسا الگوي تعالي سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مرتضي ربيعي نژاد  با عنوان « بررسي و تاثير فناوري اطلاعات در بهبود و كارايي كاركنان دولت »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  قاسمعلي كريم   با عنوان « بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان اداره مركزي شركت برق منطقه اي سمنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيد افشين هاشمي   با عنوان « بررسي تاثير ارزش برند بررفتار خريد فعلي و آتي مشتريان با رويكردي بر برند آشناي اول »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مينا فخارزاده  با عنوان « بررسي عوامل تعيين كننده موفقيت برندسازي دروني در بيمه ايران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمد ردائي  با عنوان « شناسائي عامل موثر مرتبط با بكارگيري خدمات بانكداري الكترونيكي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  اميرعلي بدخشان صفت  با عنوان « رتبه بندي عوامل موثربر گردشگري با رويكرد تصميم گيري چندمعياره »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حكيمه خاتون آريا منش  با عنوان « بررسي عوامل موثر در استقرار موفقيت آميز مديريت دانش »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مريم همايون  با عنوان « بررسي رابطه جهت گيري استراتژيك فناوري اطلاعات با عملكرد شركتهاي تابع صنعت پتروشيمي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدرضا حسن زاده   با عنوان « بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در بانك پارسيان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حسين خردمند   با عنوان « بررسي و تحليل عوامل موثر بر تونمندسازي منابع انساني ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سارا شهبازيانفر  با عنوان « شناسائي رابطه بين فرهنگ سازماني و مولفه هاي ان با توانمندسازي و.... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رضا شجاع   با عنوان « برسي عوامل مرتبط با انگيزه مشتريان بانك سينا ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدامين كريمي  با عنوان « بررسي رابطه بين رفتارهاي شهوند سازماني هوش فرهنگي و تسهيم دانش.... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو   سوسن حسيني  با عنوان « نقش ذكر نام تجاري بر عملكرد شركتهاي فروش موبايل »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حسين شكري  با عنوان «  بررسي تاثير هوش هيجاني و يادگيري سازماني بر توانمندسازي روانشناختي كاركنان»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  هوشنگ عليمحمدي   با عنوان « بررسي تاثير تيپ شخصيتي مصرف كنندگان ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رضا خوش نظر  با عنوان « ارائه يك مدل تركيبي از شبكه عصبي و الگوريتم ابتكاري .... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  كاووس دائي زاده    با عنوان «بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار ISO9000  با بكارگيري ..  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ميثم رستمي   با عنوان « بررسي ارتباط ميان توانمندسازي كاركنان با عملكرد سازماني در اداره پست تهران  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سميرا اديبي   با عنوان « مقايسه تفاوتهاي جنسيتي در انگيزه هاي خريد »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سعيد داروني   با عنوان « بررسي آمادگي شهرداري تهران براي استقرار دولت الكترونيك »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  هومن شهنواز   با عنوان « بررسي عوامل موثر بر فرسودگي شغلي كاركنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  نازيلا باطبي   با عنوان « بررسي اثربخشي استقرار مديريت كيفيت... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ميرصابر هاشمي فر   با عنوان «  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حميدرضا حشمتي   با عنوان « رابطه بين جو سازماني و تعهد سازماني با سلامت رواني ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيد پيمان معصومي   با عنوان «  بررسي شاخص زيرساخت ارتباطي و ...»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  داريوش يوردخاني   با عنوان « بررسي تاثير قابليتهاي سازماني مديريت دانش ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ناصر پرواني   با عنوان « تاثير اجراي نظام نوين مالي بر انحرافات بودجه اي ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  هدايت اله عبداله پور   با عنوان « بررسي رابطه بين ابعاد بازاريابي دروني و جذابيت ادراك شده ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيد طاها مقدم پور   با عنوان « كاربرد الگوريتم تكاملي در حل مسئله ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهدي منصوري   با عنوان « بكارگيري تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره جهت شناسائي... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  شادي دياني   با عنوان « ارزيابي تامين كنندگان در زنجيره تامين سبز .... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهديه علي حسيني   با عنوان « ارزيابي عملكرد منطقه اي بانكهاي كشور تركيه ...»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ميثم اسفنديار   با عنوان «  بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از يك مدل ساختاري ...»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ذاكر مختاري ناصري   با عنوان « بررسي عوامل نگرشي موثر بر اعتماد مردم به پليس »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مرضيه درويش خادم  با عنوان « بررسي تاثير سيستم مديريت ارتباط با مشتري... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  طاهره موج كار  با عنوان « بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و تسهيم دانش ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهتاب اماني  با عنوان « نقش ويژگيهاي شغل در نظام حفظ و نگهداري كاركنان بيمارستان امام خميني ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيده ليلا ميرجاويدكار   با عنوان « اولويت بندي شاخص هاي استقرار EIS ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  هادي تيموري  با عنوان « بررسي سطح بلوغ فرايند مديريت عملكرد بر اساس مدل بلوغ قابليت كاركنان ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  نسيم رجبي  با عنوان « بررسي عوامل موثر در پياده سازي فناوري هاي مبتني بر.. »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  الهه عرب   با عنوان «بررسي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي در بين مشتريان...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهدي نصيري  با عنوان « اثر بهره وري كل عوامل بر ميزان توليد صنايع كوچك و متوسط  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مجيد دهنوي  با عنوان « رابطه ويژگي هاي فردي و مولفه هاي توانمندسازي منابع انساني كارگزاران بيمه با ميزان فروش بيمه »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مجيد استوي   با عنوان « بررسي عوامل موثربر گسترش خدمات الكترونيكي و... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سعيده سادات رمضان پور مقدم   با عنوان « اولويت بندي عوامل چابكي در ارزيابي تامين كنندگان با استفاده از ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مريم صفرپور قادي  با عنوان « بررسي اثر مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك ... » تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سعيد چال سياري   با عنوان «بررسي رابطه سبكهاي رهبري مديران با اعتماد سازماني كاركنان»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  جواد عليجاني اردشير  با عنوان «بررسي رابطه بين هوش عاطفي و سبك رهبري تحول آفرين»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  بهمن تقي زاده جلده باخاني  با عنوان «بررسي نقش بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در افزايش سهم بازار...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  اكرم كرمي  با عنوان «بررسي رابطه هوش هيجاني و سبكهاي تصميم گيري مديران » تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مصطفي فرخ نژاد  با عنوان «ارزيابي عملكرد مراكز درماني با استفاده از...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عليرضا مقدمي  با عنوان «بررسي مقايسه اي اهميت ادراك شده ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  منصور شكرانه   با عنوان « بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري... »  تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رزين ابراهيم زاده فيروزي  با عنوان «اولويت بندي و مكان يابي احداث كارخانه كك سازي...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيد علي ميرمحمد صادق   با عنوان «ارائه يك سيستم كنترل فازي ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ژينوس ايلكا  با عنوان «بررسي وضعيت مولفه هاي مديريت دانش...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  هاتف غلامي اوريمي با عنوان «بررسي تاثيرات ساختاري قابليتها فرايندها بر عملكرد مديريت دانش  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مصطفي كرمي با عنوان «بررسي رابطه سرمايه فكري كاركنان و ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهدي رفيع پور علمداري  با عنوان «بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با توسعه مديريت دانش سازماني  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فاطمه بادله با عنوان «شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب يك محصول ...  » تایید شد.

- پروپزال دانشجو  امير مداح  با عنوان «بررسي عوامل موثر بر وفاداري كاركنان ....  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدرضا عباسي با عنوان «بررسي تمايل شهروندان به استفاده از اتوبوس تندرو...  »تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رضا قويدل  با عنوان «تاثير پنجره واحد تجاري بر تسهيل تجارت  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمود صادقي دنجكلائي با عنوان «بررسي رابطه بين استراتژي هاي مديريت تعارض...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حسين مرادپور عربي  با عنوان «بررسي تاثير ريسك ادراك شده بر استفاده از...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيما مرادي  با عنوان «بررسي تاثير بازارگرائي بر عملكرد صادراتي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  داود قوي پنجه با عنوان «بررسي نقش فرهنگ سازماني و هوش سازماني در...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو سيدحسن ميرتبار بزرودي با عنوان «بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي شهروندان.. » تایید شد.

- پروپزال دانشجو  جليل عليزاده كارسالاري با عنوان «بررسي ميزان رضايت ارباب رجوع از  خدمات ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  امير پاشا نجارزاده با عنوان «ارائه مدل مفهومي بررسي امكان سنجي مالي ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  جليل خالقي با عنوان «بررسي رابطه بين سرمايه فكري و يادگيري...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مرتضي خدابخشي با عنوان «بررسي تاثير تصويرذهني برند و دانش محصول...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ابوالفضل گودرزي با عنوان «بررسي تاثير انواع پاداش بر عملكرد منابع انساني... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مريم سه ده زاده با عنوان «بررسي تاثير شخصيت برند و ترفيعات فروش بر ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  پيروز اتاباي با عنوان «بررسي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  شيلا قبادي با عنوان «بررسي عوامل موثر بر انگيزه هاي خريد لذت گرايانه...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  روح اله قائمي حاجي تقي با عنوان «رابطه اجراي مدل تعالي سازماني با ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فاطمه تولائي با عنوان «ارزيابي عملكرد دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حامد سهرابي  با عنوان «تجزيه و تحليل عوامل درون سازماني موثر بر ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مصطفي دهرويه با عنوان «طبقه بندي مشتريان دريافت كننده تسهيلات بانكي ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  منير السادات ميريوسفي عطا  با عنوان «شناسائي و اولويت بندي ريسك هاي پروژه هاي آب و فاضلاب با استفاده از ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  اميررضا حسني طباطبائي با عنوان «ارزيابي كارايي بانكهاي كشور با استفاده از تحليل پوششي داده ها و ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عباس اسماعيل لو با عنوان «موانع پياده سازي سيستم اخذ ماليات الكترونيكي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  دانيال اسكندري با عنوان «رابطه هماهنگي استراتژي هاي بازاريابي و خودكارآمدي با...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمود روستا با عنوان «بررسي رابطه ساختار سازماني و كارآفريني سازماني  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي نيكخو ملكشاه با عنوان «تعيين برنامه سفارش بهينه تامين كنندگان در زنجيره تامين...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حميدرضا آزادي با عنوان «شناسائي و تبيين موانع موجود در عدم تحويل بموقع پروژه هاي بخش كشور  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سپاس ميرباني با عنوان «شناسائي و بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانك ...»تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمد بهروز  با عنوان «بكارگيري مدلهاي تلفيقي EFQM و TOPSIS در...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عليرضا مرادي با عنوان «اولويت بندي عوامل موثر در استقرار موفقيت آميز...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مريم باقري با عنوان «تخمين تابع تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل و براورد ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي عليان نژاد  با عنوان «عوامل موثر و تعيين كننده در ايجاد نام و نشان تجاري »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رضا زينلي با عنوان «بررسي تاثير تبليغات در شبكه هاي اجتماعي و...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  بهنام صادقي  با عنوان «تبيين رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيد محمدحسين ابطحي  با عنوان «بررسي رابطه توانمندسازي كاركنان با فرسودگي شغلي آنان..  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  همايون حشمتي با عنوان «اولويت بندي شاخص هاي فناوري اطلاعات و...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو مرسده گروسيان  با عنوان «بررسي نقش مديريت زنجيره تامين بر عملكرد دپارتمان ... »تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رحيم رستمي با عنوان «بررسي سنجش وضعيت عوامل سازماني موثر بر استقرار...»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو سحر مرتضوي با عنوان «تعيين توالي و زمانبندي توليد در سيستم هاي توليد كار... »  تایید شد.

- پروپزال دانشجو  الهه آذريان با عنوان «اولويت بندي عوامل موثر بر انتقال تكنولوژي با استفاده از ...»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو آرمان گودرزي با عنوان «بررسي عوامل كنترل كيفيت ورقهاي پليمري با استفاده از...» تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهديه السادات حسيني با عنوان «بررسي رابطه بين افزايش سرمايه و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده منتخب در بورس اوراق بهادار تهران  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو حميد ارسطو با عنوان«سنجش كيفيت خدمات ارائه شده توسط بيمارستان كوثر سمنان» تاییدشد.

- پروپزال دانشجو  ساسان صفارودي با عنوان «بررسي تاثير بازاريابي رابطه اي ارتباطي شفاهي بر وفاداري ...»  تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهدي شيرزادي با عنوان «مدلسازي رياضي جهت بهينه سازي حمل و نقل و ذخيره سازي روغن خام خوراكي  »  تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي حيدري پور با عنوان «براورد بهاي تمام شده هر كيلو وات برق توليدي...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيروس اكبري اسبوكلائيبا عنوان «بررسي رابطه بين حسابداري منابع انساني و بهره وري نيروي انساني در ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو نازنين سه ده زاده با عنوان «شناسائي وضعيت عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سحر رفيع زاده با عنوان «بررسي و تبيين رفتار مصرف كننده در محيط هاي خريد اينترنتي»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيد اميرعلي عرب زاده با عنوان «ارزيابي كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حميدرضا صدرائي با عنوان «بررسي رابطه بين ماهيت شغل و تاثير آن بر رضايت شغلي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مسعود مهدوي با عنوان «بررسي عوامل موثر بر درامدهاي پايدار در شهرداري تهران» تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ميثم قلي پور با عنوان «ارزيابي كارايي بيمارستان هاي استان مازندران با...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدرضا نيكزاد آملي با عنوان «بررسي تاثير ارزش ويژه برند ادراك شده...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو صادق همتي چهاردهي با عنوان «بررسي رابطه مديريت زمان و بهره وري  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عليرضا ربيعي با عنوان «سنجش نقش هوشمندي رقابتي بر كسب مزيت رقابتي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو صابر عصار با عنوان «بررسي مقايسه اي اثرات گروه همسالان بر قصد خريد جوانان...» تایید شد.

- پروپزال دانشجو نيما مشايخ با عنوان «تاثير نقش آموز ايمني بر ميزان پيشگيري از وقوع حوادث...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فاطمه رستمي با عنوان «بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رضا طاهري با عنوان «بررسي ارتباط استراتژي هاي مديريت دانش با عملكرد سازمان  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو مهدي افخي با عنوان «تبيين رابطه فناوري اطلاعات بر توانمندسازي شغلي كاركنان»  تایید شد.

- پروپزال دانشجو عباس هدهدي با عنوان «شناسائي و اولويت بندي عوامل موثر در توانمندسازي و...»  تایید شد.

- پروپزال دانشجو مصطفي نصيري تالارپشتي با عنوان «ارزيابي كارايي نواحي مناطق 17 و 18 شهرداري تهران...»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو محسن توحيدي كمال با عنوان «طراحي و امكان استقرار مديريت كيفيت جامع در شركت الكتروژن تهران  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو علي علي آبادي با عنوان «بررسي عوامل موثر بر پياده سازي و اجراي ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو مهدي دادزادي با عنوان «بررسي مقايسه اي روشهاي افزايش برداشت نفت ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو شيداله گرزين صنمي با عنوان «بررسي رابطه بين حسابداري منابع انساني و...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو علي اصغر شاهي فومشي با عنوان «بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو محمدامين برون با عنوان «بررسي تاثير خصوصي سازي بر تعهد سازماني...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو نساء بيناواجاري با عنوان «عوامل مرتبط در انتخاب چاي ايراني از سوي مصرف كنندگان  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو مريم معلميان با عنوان «بررسي رابطه بين مولفه هاي مديريت دانش و عملكرد كاركنان در شركت ملي نفت ايران  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو معصومه زنگنه بيغش با عنوان «بررسي عوامل تاثيرگذار بر فعاليت كارگزاران رسمي بيمه  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو سونا شكاري آقچه كند با عنوان «عوامل موفقيت مديريت دانش در شركتهاي مشاور در حوزه صنايع معادن واتومبيل »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو مهرداد مقربي استادكلايه با عنوان «بررسي تاثير نوسانات ارز بر بازار فروش كارخانه شهاب پلاستيك ايران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو زهرا پارسامهر با عنوان «ارزيابي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي رويكرد شش سيگما »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو محمود باقري با عنوان «بررسي تاثير شكاف كيفيت خدمات ادراك شده و مورد انتظار...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو حامد شاملومحمدي با عنوان «بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد شغلي در كاركنان ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو محمد پوراسد با عنوان «بررسي رابطه بين هوش معنوي و تعهد سازماني كاركنان ديوان محاسبا استان تهران  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو افشين محسن با عنوان «ارزيابي تاثير ابعاد ارتباطات موثر بازاريابي بر كيفيت خدمات رابطه مند بانك هاي خصوصي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو طناز سيفي پور با عنوان «بررسي تاثير روابط متقابل نام و نشان تجاري بر وفاداري ...» تایید شد.

- پروپزال دانشجو حميدرضا ذوقيبا عنوان «ارزيابي كارايي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بكارگيري تكنيك تحليل پوششي داده ها  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو هادي ابوالفتحي با عنوان «ارائه مدل جهت ارتباط هوش معنوي و عملكرد...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  داود بساك با عنوان «بررسي نقش فن آوري اطلاعات بر توانمندسازي كاركنان...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمد پورمشكي با عنوان «تحليل و رتبه بندي شاخص هاي سرمايه فكري با استفاده از مدل topsis   »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  نادر عبدالجليلي با عنوان «رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيك با رويكرد...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو مجتبي رجبي    با عنوان «بررسي عوامل تاثيرگذار در بازاريابي و فروش بيمه هاي عمر » تایید شد.

- پروپزال دانشجو نوشين طوسي پور با عنوان «بررسي ميزان ناب بودن سيستم توليد در...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمد كريمپور با عنوان «ارائه يك مدل تصميم گيري رياضي در ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو محسن وليزاده دون چالي با عنوان «بررسي تاثير اموزش هاي ضمن خدمت بر بهره وري...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو مجيد محمديان با عنوان «بررسي تاثير اموزشهاي ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان...» تایید شد.

- پروپزال دانشجو  افشين محمديان با عنوان «نقش هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو صادق غيدان زاده با عنوان «بررسي تاثير بازارگرائي بر عملكرد صادراتي سازمانها  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو مرتضي آرامش با عنوان «ارزيابي كارايي مدارس مقطع متوسطه ناحيه 2 شهرستان...»   تایید شد.

- پروپزال دانشجو محمد حسين زاده با عنوان «بررسي مقايسه اي وضعيت رضايتمندي از خدمات بعد از فروش ..  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو حسين خاكبازمقدم با عنوان «ارزيابي عملكرد سيستم توليد به هنگام در شركت شهاب خودرو »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو احسان ابراهيمي وركياني با عنوان «طراحي يك مدل مسيريابي حمل ونقل لجستيكي با الگوريتم فرا ابتكاري » تایید شد.

- پروپزال دانشجو آزيتا قديمي با عنوان «بررسي رابطه استراتژي هاي مديريت دانش با كسب مزيت رقابتي در شركت توسعه و نواوري شهر  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو عباس  عباس حق بيان با عنوان «شناسائي عوامل موثر بر كاهش فرار مالياتي ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محسن همداني با عنوان «مكان يابي بهينه شعب تامين اجتماعي در شمال شرق تهران...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سعيد اسكندري با عنوان «بررسي رابطه بين ميزان بهره وري توليد و...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سعيد رنجبر ملاباشي با عنوان «بررسي فرصتها تهديرات محيطي و نقاط قوت و ضعف داخلي شركت بوتان ران و ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو پرتو توسلي با عنوان «بررسي تاثير پاسخگوئي بر اعتماد سياسي و اعتماد عمومي و اعتماد اجتماعي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو شهاب نجفيان با عنوان «مسئله طراحي زنجيره تامين تك محصوله با استفاده ...  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  زهرا حميدي افرا با عنوان «بررسي عوامل تاثيرگذار بر فرسودگي شغلي و نقش آن در... »  تایید شد.

- پروپزال دانشجو رضا كاظمي با عنوان «تاثير اعتماد مشتريان بر تمايل استفاده از بانكداري الكترونيك»  تایید شد.

- پروپزال دانشجو شهره شهبازي با عنوان «بررسي تاثير مديريت دانش با اثر واسطه فاكتورهاي سازماني »تایید شد.

- پروپزال دانشجو  زينب زارع مهفروزمحله با عنوان «بررسي ميزان آمادگي استقرار مديريت دانش در...» تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ناديا نجدي با عنوان  « بررسي تاثير اعتماد عمومي و اعتماد اجتماعي بر اعتماد سياسي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدعلي شيريني  با عنوان  «بررسي استراتژي سازمانها در انتخاب و بكارگيري روش هاي بازاريابي و اثربخشي آنها »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  بتول كياني  با عنوان  « بررسي تاثير معنويت بر كيفيت سطح تصميم گيري مديران ادارات دولتي شهرستان فيروزكوه »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ساناز تات حصاري  با عنوان  «بررسي مقايسه اي بازده سهام شركتهاي سرمايه گذاري و شركتهاي توليدي در بورس اوراق بهادار تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سارا تات  با عنوان  «  بررسي رابطه بين مكانيزم هاي حاكميت شركتي و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران »   تایید شد.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392ساعت 13:32  توسط | 

صورتجلسه بررسی پروپزالهای دانشجویان رشته های مدیریت مورخ  15/6/92

- پروپزال دانشجو  فرامرز اسدي   با عنوان « بررسي عوامل انساني مرتبط در اثربخشي امنيت سيستم هاي اطلاعاتي در شركت ارتباطات زيرساخت »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  شريف محمد نيرومند توماج   با عنوان « بررسي تاثير استراتژي هاي رقابتي در افزايش رقابت پذيري بر اساس مدل پورتو »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مريم زياري   با عنوان « ارزيابي كارائي و رتبه بندي مدارس شهرستان فيروزكوه با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مظاهر حصاري   با عنوان « بررسي رابطه بين ابعاد شخصيتي با فرسودگي شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهر رودهن »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  زهرا بابا محمدي   با عنوان « بررسي وضعيت مديريت تغيير بر اساس مدل آدكار  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  قاسم خرمالي   با عنوان « بررسي تاثير تصوير ذهني كشور مبدا بر ارزش برند در بين برندهاي فعال در زمينه محصولات خانگي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محبوبه درباني   با عنوان « شناسائي و ارزيابي شايستگي هاي مديريتي مديران آموزش و پرورش »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سامان خسروي   با عنوان « رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي كاركنان در معاونت علمي و فناوري نهاد رياست جمهوري »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمد باقري   با عنوان « شناسائي و ارزيابي عوامل كليدي موثر بر تمكين مالياتي موديان بر اساس مدل سه شاخگي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فرهاد سليماني   با عنوان « بررسي ارتباط بين كيفيت مديريت و عملكرد كاركنان در صنايع غذائي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  بنفشه نصيري شهرضائي   با عنوان « بررسي كيفيت نظام آموزشي موجود در دانشگاه جامع علمي كاربردي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ميرعلي اصغر شاه ميرزائي   با عنوان « بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان حوزه معاونت آموزشي با عملكرد سازماني آنان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سال تحصيلي 92-93 »  تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عليرضا رجبي   با عنوان « بررسي كيفيت خدمات پستي از ديدگاه مشتريان و كارمندان اداره پست تهران با استفاده از مدل سروكوال »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مجتبي ساريخاني   با عنوان « بررسي رابطه بين مولفه هاي درون سازمانيبرون سازماني و فناوري با توسعه خدمات الكترونيكي در صنعت بيمه »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حسن احمدي   با عنوان «بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين و خلاقيت كاركنان  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حسين احمدي   با عنوان «رابطه بين خلاقيت كاركنان  و فرهنگ مشتري مداري در بانك ملي ايران شعب شرق تهران  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمد قرقچيان   با عنوان «بررسي تاثير استقرار سيستم جامع اطلاعات مديريت بر بهبود تصميم گيري مديران در شركت سايپا پرس  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سميه مهرداد   با عنوان « بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي با رفتار شهروندي سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سارا طاهريان   با عنوان « بررسي رابطه سرمايه فكري با بازارگرائي در شركتهاي واقع در شهرك صنعتي شهرستان سمنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  زهرا حسني   با عنوان « رابطه بين مولفه هاي مديريت دانش و توانمندسازي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  هنگامه كبيري طامه   با عنوان « بررسي اثرات معنويت محيط كاري بر رفتارهاي شهروندي سازماني در سازمان  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مريم توحيدي   با عنوان « اولويت بندي اهداف و شاخص هاي استراتژيك بر اساس كارت امتيازي متوازن در شركت گاز استان چهارمحال وبختياري »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  شبنم انتظامي   با عنوان « بررسي عوامل موثر بر بهبود و توسعه اعتماد مردم نسبت به خدمات تامين اجتماعي در استان مازندران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  اردلان نژادي   با عنوان « ارزيابي وضعيت يادگيري سازماني مورد مطالعه شركت ذغال سنگ البرز مركزي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيده سميه جعفري   با عنوان « تبيين رابطه ساختار سازماني مورد مطالعه سازمان تامين اجتماعي استان مازندران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محسن حاج محمدي   با عنوان « شناسائي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از تكنيك MADM مورد مطالعه شركت بيمه دي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيدمحمود خدامان   با عنوان « بررسي عوامل موثر بر انتخاب بانك توسط مشتريان بر اساس رويكرد مديريت ارتباط با مشتري  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حسين شنائيان   با عنوان « بررسي و رتبه بندي شاخص هاي تاثيرگذار بر رضايتمندي بيماران بيمارستان شفا سمنان به روش AHP FAZZY  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مريم السادات موسوي   با عنوان « بررسي و شناسائي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانك پاسارگاد »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فهيمه خسروجردي   با عنوان « ارزيابي عملكرد شركت مترو تهران بر اساس مدل تعالي سازمانيEFQM »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مسلم احمدي طارسي   با عنوان « بررسي ميزان تعهد به رفتار اخلاقي در سازمان و رابطه آن با رضايت ذينفعان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي عليجاني نيا   با عنوان « بررسي رابطه بين رشد شغلي و تعهد سازماني كاركنان در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مليحه بني فاطمه   با عنوان « شناسائي و تبيين رابطه عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با لحاظ كردن نقش رضايت شغلي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ابوالفضل وظيفه دولت آبادي   با عنوان « شناسائي عوامل كليدي بر استراتژي هاي تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي در زمينه فناوري نانو در ايران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدرضا هاديان   با عنوان « بررسي و شناسائي عوامل موثر بر افزايش انگيزه كاركنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  زهرا قمري طهران   با عنوان « بررسي رابطه بين مشاركت كاركنان در تصميم گيري با توانمندسازي و عملكرد آنان در وزارت بهداشت و درمان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ساسون يقسانيان   با عنوان « شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت براي اجراي مديريت كيفيت فراگير در صنعت ساختماني و مهندسي با استفاده از تصميم گيري گروهي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  معصومه لشگري   با عنوان « بررسي تاثير خدمات بانكداري الكترونيك در افزايش منابع بانك ... »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  هوشنگ مرادي   با عنوان « سنجش كيفيت خدمات گمرك ايران با استفاده از مدل سروكوال »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيدمهدي خرم طبائي   با عنوان « بررسي پيش زمينه هاي تسهيم دانش كاركنان :تركيب تئوري هاي كنش منطقي و عدالت سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدرضا جاويد   با عنوان « بررسي سبك هاي شايستگي مديران در پرورش بهينه منابع انساني كارآمد »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مصطفي نورائي   با عنوان « بررسي ارتباط بين يادگيري سازماني و توانمندسازي كاركنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سمانه اسفنديار   با عنوان «بررسي موانع استقرار بهينه فناوري اطلاعات در صنعت بيمه   »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  زهره كاوه   با عنوان « بررسي علل و عوامل تمركز زدائي با استفاده از مدل سه شاخگي در سازمان تامين اجتماعي شهر تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  جعفر آرزومند چافي  با عنوان « ارزيابي ميزان تاثير نام ونشان تجاري بر مبناي مدل CBBE »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  معصومه عربزاده  با عنوان « ارزيابي امكان سنجي استقرار نظام مديريت دانش مبتني بر سرمايه  اجتماعي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمد احمديان   با عنوان « بررسي و ارزيابي رابطه بين سبك مديريت مشاركتي رضايت شغلي و انگيزش كاركنان وزارت آموزش و پرورش »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدعلي بختياري   با عنوان « ارزيابي اقتصادي و اجتماعي كمپاني هاي ملي نفت با استفاده از تحليل پوششي داده ها »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  زهره اشرفي   با عنوان « بررسي موانع و محدوديتهاي تحقق اهداف قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سحر مهاجراني   با عنوان « بررسي رابطه فرهنگ سازماني با جهت گيري استراتژيك و قابليت نوآوري خدمات شركتهاي بورس تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حسين اميراحمدي چماچار   با عنوان « بررسي رابطه ميان ابعاد كيفيت خدمات الكترونيك با قصد خريد مجدد مشتريان آنلاين  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ابوذر پورسيفي   با عنوان « بررسي اثر تناسب بين شخصيت برند و خودباوري بر رضايت مصرف كننده و وفاداري  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  زهرا ميرزائي   با عنوان « شناسائي و تبيين رابطه مولفه هاي مديريت دانش با عملكرد منابع انساني  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محسن دقيقي   با عنوان « ارتباط متقابل صادرات و بهره وري در صنايع كارخانه اي ايران؛ رويكرد خودرگرسيون برداري تلفيقي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حامد عالمي  با عنوان « شناسائي عوامل موثر بر افزايش ميزان بهره وري در خطوط توليد محصولات پارس خودرو »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عباس جعفري    با عنوان « بررسي عوامل موثر بر عملكرد كاركنان فروش در سازمان بر اساس متغيرهاي تاثيرگذار رفتاري »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فاطمه كاشي  با عنوان «بررسي نقش بازارگرائي بر عملكرد اقتصادي شركت بيمه ايران  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ياسر نبوي  با عنوان « تبيين رابطه يادگيري سازماني با تعهد سازماني كاركنان  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهدي ملكي  با عنوان « بررسي ارتباط بين نام تجاري با وفاداري مشتريان محصولات شركت كاله »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  غلامعباس كوه گرد  با عنوان « بررسي عوامل موثر بر درجه باز بودن اقتصاد ايران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  اكرم نيكزاد  با عنوان « بررسي ميزان مشاركت مردم در توسعه مديريت شهري »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رامينه بايسته  با عنوان « بررسي عوامل رفتاري اثرگذار بر تصميم گيري سرمايه گذاري شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  منوچهر سادات اخوي  با عنوان « تاثير شيوه هاي مديريت منابع انساني بر عملكرد عملياتي كاركنان بانك صادرات شرق استان تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيد رضا هاشمي   با عنوان « بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و استرس شغلي در كاركنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  احمد سليماني  با عنوان « بررسي عوامل موثر بر تمكين موديان مالياتي از ديدگاه كارشناسان ارشد مالياتي اداره مالياتهاي مركز تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ليلا كردي  با عنوان « بررسي رابطه  بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فاطمه ثابت الوارسي  با عنوان « ارزيابي ميزان اهتمام مديران بانك سامان به مديريت استعداد »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  يونس غلامپور  با عنوان « بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري با عملكرد و تعهد سازماني كاركنان بيمارستان امام خميني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  آناهيتا اميري بخشمند  با عنوان « بررسي تاثير استقرار مدل EFQM در وضعيت بهره وري شركت گاز استان تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمد دوستدار  با عنوان « شناسائي و تبيين عوامل موثر در افزايش تعهد سازماني كاركنان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  نويد مدني قمصري  با عنوان « بررسي كيفيت خدمات رستورانهاي فست فود شمال شهر تهران طبق مدل سروكوال و رابطه آن با وفاداري مشتريان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي لطفي پور  با عنوان « بررسي عوامل موثر بر اعتماد عمومي در شهرداري فيروزكوه »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  شهلا خلج اميرحسيني  با عنوان « بررسي مديريت بازاريابي سيب در استان تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حميدرضا ابراهيمي ارمي  با عنوان « رابطه بين كاربرد فناوري اطلاعات و عملكرد مديريت منابع انساني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهدي عدالتي حسنقه   با عنوان « بررسي مدل سرامدي EFQM و رابطه آن بر ميزان اثربخشي و شناسائي روابط بين كاركنان و مديريت  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  جمال عليون  با عنوان « ارائه مدلي كارا جهت رتبه بندي شعب بانك انصار شهر تهران با رويكرد تحليل پوششي داده ها »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رقيه حسين پور  با عنوان « مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و نگرشي كاركنان متخلف و فاقد تخلف سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهدي عبادي  با عنوان « بررسي ميزان تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات در بهره وري امناي اموال فرهنگي – تاريخي موزه ها  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حسين لاري   با عنوان « ارزيابي عملكرد لجستيكي تامين كنندگان با استفاده ازديمتل فازي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سهيلا سلماني  با عنوان « بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و كارافريني در بانك گردشگري »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  بابك يوسفي پيرقشلاقي  با عنوان « تاثير ابعاد كيفيت زندگي كاري كاركنان بر چابكي سازمان اقتصادي كوثر »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حامد سلطاني  با عنوان « بررسي تاثير مديريت دانش بر خلاقيت و نوآوري سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حامد فدائي  با عنوان « بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارافريني در شركتهاي توليدي استان سمنان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عليرضا حيدريان   با عنوان « بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي نيروي كار فني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ماريا ميركاظمي  با عنوان « شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان مراكز خدمات درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  ياسر كهن دل  با عنوان « مطالعه اي بر ارزيابي فعاليت تحقيقاتي دانشگاهها با استفاده از تحليل پوششي داده ها »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  اميد كوهساري  با عنوان « ارتباط ميان حساسيت كاركنان به ميزان رعايت عدالت سازماني و مرتبه سرمايه اجتماعي آنان در سازمان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  عبداله حاجي زاده دامغاني  با عنوان « بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع بر توسعه كيفيت محصولات »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيد محمدباقر آروين اصل  با عنوان « تاثير هوش هيجاني بر رفتار كاري ضد بهره وري در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مجتبي اسفنديار  با عنوان « بررسي رابطه بين رفتار شهروند سازماني با رضايت و وفاداري مشتريان »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  راحله جليلي  با عنوان « بررسي رابطه بين سرمايه فكري و مديريت دانش در بانك مسكن شهر تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فضل اله شاكري  با عنوان « بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد سازماني در بانك مسكن شهر تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  قاسم خدري  با عنوان « شناسائي و اولويت بندي عوامل موثر در توانمندسازي بانكها به روش تصميم گيري گروهي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سعيد سيدموسوي  با عنوان « رابطه سرمايه اجتماعي با مديريت دانش در شركت بيمه سينا »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سهيلا رفعت نژاد  با عنوان « بررسي عوامل مرتبط با قابليت هاي تخصصي بازاريابي در SME ها بر اساس نظريه ترز و لوييس »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيدمنصور حسيني  با عنوان « بررسي تاثير جريان وجوه نقد آزاد و نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي بر سياستهاي تقسيم سود در شركتها در بورس اوراق بهادار تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي فتاحي  با عنوان « نقش فرهنگ سازماني در توانمندي كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رضا سعادت زاده  با عنوان « تحليل وضعيت منفجره هاي تجاري با استفاده از رويكرد چاخه عمر محصول و ماتريس مشاوران گروه بوستون »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمود قباديان قادي   با عنوان « تعيين عوامل موثر بر فروش كارت نارنجي در گروه خودروسازي سايپا »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محمدجواد ازقند  با عنوان « بررسي ميزان تاثير فرهنگ سازماني بر موفقيت يا شكست استقرار سيستم هاي اطلاعاتي در شركتهاي بيمه  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهرداد اسلاميان  با عنوان « اولويت بندي عوامل موثر بر خريد سهام در بورس اوراق بهادار از ديدگاه سهامداران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  حميدرضا تيموري  با عنوان « بررسي ارتباط بين حاكميت اقتصادي و مسئوليت پاسخگوئي مالي با نظارت بودجه اي و حسابرسي خارجي در بازارهاي نوظهور »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رجبعلي مهديزاده كريمي  با عنوان « تاثير بازارگرائي بر شاخص هاي عملكرد (مالي، اقتصادي و بيمه اي) »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  هادي سعيدي  با عنوان « بررسي امكان سنجي استقرار هزينه يابي بر مبناي هدف در واحدهاي توليدي و صنعتي »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  رضا اميري سياوشاني  با عنوان « بررسي تاثير كاربرد سيستمهاي اطلاعات حسابداري در بهبود تصميم گيري مديران مجموعه شركتهاي هولدينگ بنياد بتن ايران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فرحناز نوبخت  با عنوان « شناسائي عوامل تعيين كننده چسبندگي هزينه ها در شركت هاي داروئي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1385-1390  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  علي خدادوست مقدم  با عنوان « بررسي رابطه ميان ادراكات مشتريان و عملكرد مالي بانكهاي خصوصي  »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  محسن ميرحاج  با عنوان « تاثير قانون ماليات بر ارزش افزوده بر عدالت سازماني »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  فاطمه جعفرزاده فيني  با عنوان « بررسي و ارزيابي آثار حاصل از كاهش و افزايش دامنه نوسان قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  مهناز مشعوف  با عنوان « بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و معيارهاي اقتصادي و حسابداري ارزيابي عملكرد در بورس تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  سيد حسين نشاط وحيد  با عنوان « بررسي مقايسه اي سه معيار سودآوري بازده دارائي ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمايه گذاري  در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »   تایید شد.

- پروپزال دانشجو  غلامرضا خيري  با عنوان « نقش نظريه سلسله مراتبي در تبيين ساختار سرمايه شركتها در چارچوب مدل چرخه عمر شركت  »   تایید شد.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن 1392ساعت 17:41  توسط | 

صورتجلسه بررسی پروپزالهای دانشجویان رشته های مدیریت مورخ  25/4/92

1- پروپزال دانشجو  بابك شفيق ابواسحق  با عنوان «تاثير سرمايه فكري بر ارزش بازار و عملكرد صادرات شركتها در صنعت پتروشيمي و پالايش نفت ايران  »   تایید شد.

2- پروپزال دانشجو  آيدا سادات محمدي    با عنوان « بررسي رابطه ارزش ويژه برند با رضايت مشتريان شركت طرفه نگاردر استان تهران  »   تایید شد.

3- پروپزال دانشجو   عليرضا مهجوري يزدي   با عنوان « بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان  »   تایید شد.

4- پروپزال دانشجو   داريوش باطبي   با عنوان « شناسائي و تبئين رابطه فرهنگ سازماني با توانمند سازي منابع انساني با تاكيد بر مدل دنيسون  »   تایید شد.

5- پروپزال دانشجو   مرتضي صادق نژاد   با عنوان « شناسائي و اولويت بندي عوامل موثر در توسعه محصولات شركت توليدي گل آساي سرما با رويكرد تصميم گيري گروهي »   تایید شد.

6- پروپزال دانشجو   سميه خيراله   با عنوان « اثر آميخته بارزاريابي بر ارزش برند از ديدگاه مشتريان فروشگاه شهروند  »   تایید شد.

7- پروپزال دانشجو   مژده نظري   با عنوان « بررسي چالش هاي استقرار سيستم هاي ERP در بانك پاسارگاد با استفادهخ از تكنيك تحليل سلسله مراتبي  »   تایید شد.

8- پروپزال دانشجو   مريم سارمي نائيني   با عنوان « ارزيابي تاثير پيشنهادها بر يادگيري سازماني  »   تایید شد.

9- پروپزال دانشجو   شمس الدين سيرانزاده گرگري   با عنوان «  ارزيابي تاثير قانون ماليات بر ارزش افزوده بر درآمدهاي مالياتي دولت »   تایید شد.

10- پروپزال دانشجو   لطفعلي شهسواريان   با عنوان « مقايسه و ارزيابي دانشجويان دانشكده هاي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي از كيفيت خدمات بر اساس مدل سروپرف  »   تایید شد.

11- پروپزال دانشجو  مجيد ربيعي    با عنوان « بررسي تاثير سيستم يكپارچه و جامع مالي در ارتقاء كيفيت تصميم گيري از ديدگاه مديران كارشناسان مالي كميته امداد امام خميني  »   تایید شد.

12- پروپزال دانشجو   علي اصغر كاوسي   با عنوان « بررسي همسوئي راهبرد عمليات در فرايند توليد بنگاه هاي كوچك و زودبازده  »   تایید شد.

13- پروپزال دانشجو   زهرا عليزاده   با عنوان « بررسي نقش آموزش ضمن خدمت بر بهره وري كاركنان در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري »   تایید شد.

14- پروپزال دانشجو  سيد احمد حسيني    با عنوان « بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و رضايت ارباب رجوع  »   تایید شد.

15- پروپزال دانشجو   سيد هادي موسوي   با عنوان « ارزيابي رابطه بين بازده سهام و ارزش دارائي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  »   تایید شد.

16- پروپزال دانشجو   بهروز كريم آبادي   با عنوان « شناسائي و اولويت بندي عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاري كاركنان  »   تایید شد.

17- پروپزال دانشجو  علي داداشي    با عنوان « تحليل فايده و هزينه و ارزشيابي اقتصادي بيمارستانهاي تامين اجتماعي شهر تهران سالهاي 91-90  »   تایید شد.

18- پروپزال دانشجو   احمد ساوه   با عنوان « اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود كيفيت فيزيكي و شيميائي شيشه فلوت با تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP  »   تایید شد.

19- پروپزال دانشجو   راحله شكري   با عنوان « شناسائي و موانع به كارگيري زنان در سطوح مديريت مياني و عالي بانكها ... »   تایید شد.

20- پروپزال دانشجو   نرگس حيدري   با عنوان « بررسي رابطه مديريت دانش با عملكرد مديران »   تایید شد.

21- پروپزال دانشجو   محمدباقر قجاوند   با عنوان « بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان بانك سامان  »   تایید شد.

22- پروپزال دانشجو   اميرمهدي امينيان   با عنوان « بررسي رابطه كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك بر رضايتمندي و وفاداري مشتريان اينترنتي »   تایید شد.

23- پروپزال دانشجو  مجتبي سليماني   با عنوان « بررسي تاثير ارزش ويژه برند بر رفتار مصرف كننده در خريد تلفن همراه  »   تایید شد.

24- پروپزال دانشجو  محسن اسماعيل بيگي   با عنوان « بررسي ارتباط بين رفتار توانمندسازي رهبري با نيات رفتاري و نگرش هاي كاركنان  »   تایید شد.

25- پروپزال دانشجو   حيدر مرادي   با عنوان « بررسي استراتژي هاي لجستيك شركتهاي قطعه سازي خودرو با استفاده از تابع گسترش عملكرد فازي »   تایید شد.

26- پروپزال دانشجو    ليلا رمضان زاده  با عنوان « شناسائي عوامل روان شناختي اثرگذار بر خريد وسواسي  »   تایید شد.

27- پروپزال دانشجو   رضا كرمي  با عنوان « بررسي تاثير استفاده از سيستم جامع اطلاعات مديريت در اثربخشي تصميمات مديران شركت گاز استان تهران »   تایید شد.

28- پروپزال دانشجو   پريسا غروي  با عنوان « بررسي رابطه بين مسئوليت پذيري اجتماعي با عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده بورسي در صنعت سيمان آهك و گچ  »   تایید شد.

29- پروپزال دانشجو   عليرضا امجدي  با عنوان «  بررسي ارتباط بين افشاي داوطلبانه با كيفيت گزارشگري مالي و ريسك سيستماتيك با توجه به اندازه شركت »   تایید شد.

30- پروپزال دانشجو  اردشير ابوطالبي  با عنوان « ارزيابي رابطه بين ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر ترجيح برند و قصد خريد »   تایید شد.

31- پروپزال دانشجو  رحمان كلاگر  با عنوان « بررسي و اولويت بندي علل عدم موفقيت محصولات جديد به روش تصميم گيري گروهي »   تایید شد.

32- پروپزال دانشجو  حميدرضا خيري   با عنوان « بررسي تاثير عوامل موثر بر سودآوري بانكها  »   تایید شد.

33- پروپزال دانشجو  امين پيريائي  با عنوان « بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و عدم اطمينان مالي با تاكيد بر فرصتهاي رشد شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران »   تایید شد.

34- پروپزال دانشجو  مهشاد آقا كثيري   با عنوان « بررسي اثر ساختار مالكيت بر بازدهي سهام موسسات و شركتهاي مالي و غير مال ...  »   تایید شد.

35- پروپزال دانشجو   طاهره عباسي   با عنوان «  رابطه مهارتهاي مديران با عملكردهاي شلي كاركنان در اداره كل بهزيستي استان تهران »   تایید شد.

36- پروپزال دانشجو  سحره خلت ابادي   با عنوان «بررسي اثر سرمايه هاي فكري بر عملكرد مالي و بازار هدف شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   »   تایید شد.

37- پروپزال دانشجو  هادي محمودي   با عنوان «  پيش بين قيمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي »   تایید شد.

3.8- پروپزال دانشجو  محمد اميري  با عنوان « ارزيابي شعب بانك كشاورزي استان تهران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها...  »   تایید شد.

39- پروپزال دانشجو  محسن غايبي     با عنوان « بررسي عوامل موثر بر فساد اداري مالي در نظام دولتي كشور و ...  »   تایید شد.

40- پروپزال دانشجو  فاطمه خزائي   با عنوان « بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در صنايع داروئي كشور  »   تایید شد.

41- پروپزال دانشجو   مهدي عباسي  با عنوان « بررسي رابطه سيستم هاي اطلاعاتي با يادگيري سازماني  »   تایید شد.

42- پروپزال دانشجو   جلال رفعت  با عنوان « بررسي ارتباط بين استراتژي خريد ، مديريت زنجيره تامين و عملكرد مالي در شركت پارس گرما »   تایید شد.

43- پروپزال دانشجو  منصور پور همت   با عنوان « بررسي اثرات تحريم هاي اقتصادي بر عملكرد شركتهاي دانش بنيان شهرستان سمنان »   تایید شد.

44- پروپزال دانشجو  عليرضا كردنائيج   با عنوان « بررسي ارتباط بين بازده سبد سهام با نسبت هاي قيمت به سود و ارزش دفتري هر سهم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار »   تایید شد.

45- پروپزال دانشجو  سروش طهماسبي  با عنوان « بررسي نقش حاكميت شركتي بر كاهش آثار منفي ناشي از مديريت درآمدي بر شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران طي بازه زماني سالهاي 1386 الي 1391  »   تایید شد.

46- پروپزال دانشجو  راضيه بلالي  با عنوان « بررسي رابطه خدمات تجارت الكترونيك بر بهبود اعتماد مشتريان برخط در كارگزاري هاي بورس اوراق بهادار تهران  »   تایید شد.

47- پروپزال دانشجو   عليرضا ترابيان  با عنوان « رتبه بندي اعتباري مشتريان حقيقي-مطالعه موردي بانك صادرات استان تهران »   تایید شد.

48- پروپزال دانشجو  مهدي خضرلو  با عنوان « تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر تصميم گيري در سرمايه گذاري بازار بورس »   تایید شد.

49- پروپزال دانشجو  وحيد اميري   با عنوان «سهم بازار و سياستهاي نگهداشت وجه نقد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »   تایید شد.

50- پروپزال دانشجو   سيد عباس ازلي  با عنوان « بررسي نقش واسطه اي ادراك مشتري بر پذيرش بانكداري اينترنتي  »   تایید شد.

51- پروپزال دانشجو  رضا نصيريان   با عنوان « بررسي تاثير رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت اعتماد و تعهد مشتريان در صنعت بانكداري ايران  »   تایید شد.

52- پروپزال دانشجو  محمدرضا تابش   با عنوان « تحليل كارآئي كانال هاي بازاريابي بيمه  »   تایید شد.

53- پروپزال دانشجو   بهاره كجوئيان  با عنوان « بررسي رابطه بين اندازه شركت نوع مالكيت و تركيب هيات مديره با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  »   تایید شد.

54- پروپزال دانشجو  محمد يوسفي  با عنوان « بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر عملكرد نيروي انساني در راه آهن شمالشرق  »   تایید شد.

55- پروپزال دانشجو  ليلا كاتبي  با عنوان « نگاه مشتريان شعب بانك كشاورزي استان تهران به پذيرش بانكداري الكترونيكي »   تایید شد.

56- پروپزال دانشجو  فرنوش پورفريد  با عنوان « تاثير اجرائي شدن طرح بيمه سلامت همگاني بر كيفيت ارائه خدمات سلامت »   تایید شد.

57- پروپزال دانشجو  علي كاشاني  با عنوان « شناسائي موانع حضور موثر حاميان مالي و ميزان رضايتمندي آنان در باشگاه هاي ليگ برتر بسكتبال »   تایید شد.

58- پروپزال دانشجو  زهراسادات درياباري  با عنوان «  بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران با استراتژيهاي مديريت تعارض و ميزان پذيرش تغيير »   تایید شد.

59- پروپزال دانشجو   روح اله ايزدخواه  با عنوان « بررسي ارتباط ميان شفافيت نقش و تعهد شغلي كاركنان شركت هاي گروه پيمان »   تایید شد.

60- پروپزال دانشجو  عليرضا جلالي زند   با عنوان « تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر عملكرد مديريت منابع انساني در بانك مسكن  »   تایید شد.

61- پروپزال دانشجو  حيدرقلي قاسم زاده   با عنوان « بررسي تاثير هوش اخلاقي مديران سازمانهاي دولتي و غيردولتي شهرستان فيروزكوه بر مهارتهاي ارتباطي آنان »   تایید شد.

62- پروپزال دانشجو  فرزانه اشرفي   با عنوان «نقش فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان   »   تایید شد.

63- پروپزال دانشجو اميرمحمد پوررضوان   با عنوان « ارائه الگوي ارزيابي چابكي در زنجيره هاي تامين مبتني بر سيستم دلفي فازي »   تایید شد.

64- پروپزال دانشجو  هاشم سرخابي   با عنوان « بررسي ارتباط بين استراتژي تامين موجودي مواد و كالا و مديريت زنجيره تامين و عملكرد مالي در شركت توسعه طرح هاي صنعتي فناوري پارسيان  »   تایید شد.

65- پروپزال دانشجو  اميرمهيار پاكتي  با عنوان « برسي ارتباط بين رقتار شهروندي سازماني مديريت كيفيت فراگير و عملكرد سازمان  »   تایید شد.

66- پروپزال دانشجو  رضا فروغي فر   با عنوان « بررسي و مقايسه اجراي هزينه يابي سنتي و هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركت توليدي و صنعتي عقاب افشان سمنان  »   تایید شد.

67- پروپزال دانشجو  علي مومني   با عنوان « شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر استقرار نظام الكترونيكي ارتباط با مشتري در موسسات مالي و اعتباري  »   تایید شد.

68- پروپزال دانشجو  حميد بهمني   با عنوان « بررسي ارتباط بين اعتمادسازماني و تعهد سازماني كاركنان اداره پست و مخابرات استان تهران  »   تایید شد.

69- پروپزال دانشجو  علي ضيائي تهراني   با عنوان « ارزيابي كارائي بانك هاي كشور با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها  »   تایید شد.

70- پروپزال دانشجو هادي گيلاني   با عنوان « بررسي تاثير تبليغات بازاريابي و ترفيع قيمت بر ارزش ويژه برند در صنعت بانكداري ايران  »   تایید شد.

71- پروپزال دانشجو  حسين شموشكي   با عنوان « بررسي اثر فرهنگ سازماني در جلب مشاركت كاركنان بانك انصار استان گلستان  »   تایید شد.

72- پروپزال دانشجو  الهام آقائي   با عنوان « تعيين ميزان اثر بخشي پياده سازي سيستم هاي اطلاعات پشتيبان تصميم گيري در سامانهاي دولتي  »   تایید شد.

73- پروپزال دانشجو  ميترا عليزاده مرني   با عنوان « بررسي و شناسائي  عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانك سامان  »   تایید شد.

74- پروپزال دانشجو  پرويز اقبال اذر   با عنوان « بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازي كاركنان شركت پيام همشهري »   تایید شد.

75- پروپزال دانشجو  ولي اله باطبي   با عنوان « پيش بيني مصرف انرژي گاز طبيعي شهرستان فيروزكوه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي  »   تایید شد.

76- پروپزال دانشجو  داود اسفنديار  با عنوان « رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با رضايت و تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان فيروزكوه  »   تایید شد.

77- پروپزال دانشجو  رامك نيك طلب   با عنوان « شناسائي و تبيين رابطه سلامت سازماني با بهره وري منابع انساني   »   تایید شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم دی 1392ساعت 7:57  توسط | 

صورتجلسه بررسی پروپزالهای دانشجویان رشته های مدیریت مورخ  25/4/92

1- پروپزال دانشجو  بابك شفيق ابواسحق  با عنوان «تاثير سرمايه فكري بر ارزش بازار و عملكرد صادرات شركتها در صنعت پتروشيمي و پالايش نفت ايران  »   تایید شد.

2- پروپزال دانشجو  آيدا سادات محمدي    با عنوان « بررسي رابطه ارزش ويژه برند با رضايت مشتريان شركت طرفه نگاردر استان تهران  »   تایید شد.

3- پروپزال دانشجو   عليرضا مهجوري يزدي   با عنوان « بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي كاركنان  »   تایید شد.

4- پروپزال دانشجو   داريوش باطبي   با عنوان « شناسائي و تبئين رابطه فرهنگ سازماني با توانمند سازي منابع انساني با تاكيد بر مدل دنيسون  »   تایید شد.

5- پروپزال دانشجو   مرتضي صادق نژاد   با عنوان « شناسائي و اولويت بندي عوامل موثر در توسعه محصولات شركت توليدي گل آساي سرما با رويكرد تصميم گيري گروهي »   تایید شد.

6- پروپزال دانشجو   سميه خيراله   با عنوان « اثر آميخته بارزاريابي بر ارزش برند از ديدگاه مشتريان فروشگاه شهروند  »   تایید شد.

7- پروپزال دانشجو   مژده نظري   با عنوان « بررسي چالش هاي استقرار سيستم هاي ERP در بانك پاسارگاد با استفادهخ از تكنيك تحليل سلسله مراتبي  »   تایید شد.

8- پروپزال دانشجو   مريم سارمي نائيني   با عنوان « ارزيابي تاثير پيشنهادها بر يادگيري سازماني  »   تایید شد.

9- پروپزال دانشجو   شمس الدين سيرانزاده گرگري   با عنوان «  ارزيابي تاثير قانون ماليات بر ارزش افزوده بر درآمدهاي مالياتي دولت »   تایید شد.

10- پروپزال دانشجو   لطفعلي شهسواريان   با عنوان « مقايسه و ارزيابي دانشجويان دانشكده هاي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي از كيفيت خدمات بر اساس مدل سروپرف  »   تایید شد.

11- پروپزال دانشجو  مجيد ربيعي    با عنوان « بررسي تاثير سيستم يكپارچه و جامع مالي در ارتقاء كيفيت تصميم گيري از ديدگاه مديران كارشناسان مالي كميته امداد امام خميني  »   تایید شد.

12- پروپزال دانشجو   علي اصغر كاوسي   با عنوان « بررسي همسوئي راهبرد عمليات در فرايند توليد بنگاه هاي كوچك و زودبازده  »   تایید شد.

13- پروپزال دانشجو   زهرا عليزاده   با عنوان « بررسي نقش آموزش ضمن خدمت بر بهره وري كاركنان در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري »   تایید شد.

14- پروپزال دانشجو  سيد احمد حسيني    با عنوان « بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و رضايت ارباب رجوع  »   تایید شد.

15- پروپزال دانشجو   سيد هادي موسوي   با عنوان « ارزيابي رابطه بين بازده سهام و ارزش دارائي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  »   تایید شد.

16- پروپزال دانشجو   بهروز كريم آبادي   با عنوان « شناسائي و اولويت بندي عوامل موثر بر كيفيت زندگي كاري كاركنان  »   تایید شد.

17- پروپزال دانشجو  علي داداشي    با عنوان « تحليل فايده و هزينه و ارزشيابي اقتصادي بيمارستانهاي تامين اجتماعي شهر تهران سالهاي 91-90  »   تایید شد.

18- پروپزال دانشجو   احمد ساوه   با عنوان « اولويت بندي عوامل موثر بر بهبود كيفيت فيزيكي و شيميائي شيشه فلوت با تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP  »   تایید شد.

19- پروپزال دانشجو   راحله شكري   با عنوان « شناسائي و موانع به كارگيري زنان در سطوح مديريت مياني و عالي بانكها ... »   تایید شد.

20- پروپزال دانشجو   نرگس حيدري   با عنوان « بررسي رابطه مديريت دانش با عملكرد مديران »   تایید شد.

21- پروپزال دانشجو   محمدباقر قجاوند   با عنوان « بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان بانك سامان  »   تایید شد.

22- پروپزال دانشجو   اميرمهدي امينيان   با عنوان « بررسي رابطه كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك بر رضايتمندي و وفاداري مشتريان اينترنتي »   تایید شد.

23- پروپزال دانشجو  مجتبي سليماني   با عنوان « بررسي تاثير ارزش ويژه برند بر رفتار مصرف كننده در خريد تلفن همراه  »   تایید شد.

24- پروپزال دانشجو  محسن اسماعيل بيگي   با عنوان « بررسي ارتباط بين رفتار توانمندسازي رهبري با نيات رفتاري و نگرش هاي كاركنان  »   تایید شد.

25- پروپزال دانشجو   حيدر مرادي   با عنوان « بررسي استراتژي هاي لجستيك شركتهاي قطعه سازي خودرو با استفاده از تابع گسترش عملكرد فازي »   تایید شد.

26- پروپزال دانشجو    ليلا رمضان زاده  با عنوان « شناسائي عوامل روان شناختي اثرگذار بر خريد وسواسي  »   تایید شد.

27- پروپزال دانشجو   رضا كرمي  با عنوان « بررسي تاثير استفاده از سيستم جامع اطلاعات مديريت در اثربخشي تصميمات مديران شركت گاز استان تهران »   تایید شد.

28- پروپزال دانشجو   پريسا غروي  با عنوان « بررسي رابطه بين مسئوليت پذيري اجتماعي با عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده بورسي در صنعت سيمان آهك و گچ  »   تایید شد.

29- پروپزال دانشجو   عليرضا امجدي  با عنوان «  بررسي ارتباط بين افشاي داوطلبانه با كيفيت گزارشگري مالي و ريسك سيستماتيك با توجه به اندازه شركت »   تایید شد.

30- پروپزال دانشجو  اردشير ابوطالبي  با عنوان « ارزيابي رابطه بين ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر ترجيح برند و قصد خريد »   تایید شد.

31- پروپزال دانشجو  رحمان كلاگر  با عنوان « بررسي و اولويت بندي علل عدم موفقيت محصولات جديد به روش تصميم گيري گروهي »   تایید شد.

32- پروپزال دانشجو  حميدرضا خيري   با عنوان « بررسي تاثير عوامل موثر بر سودآوري بانكها  »   تایید شد.

33- پروپزال دانشجو  امين پيريائي  با عنوان « بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و عدم اطمينان مالي با تاكيد بر فرصتهاي رشد شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران »   تایید شد.

34- پروپزال دانشجو  مهشاد آقا كثيري   با عنوان « بررسي اثر ساختار مالكيت بر بازدهي سهام موسسات و شركتهاي مالي و غير مال ...  »   تایید شد.

35- پروپزال دانشجو   طاهره عباسي   با عنوان «  رابطه مهارتهاي مديران با عملكردهاي شلي كاركنان در اداره كل بهزيستي استان تهران »   تایید شد.

36- پروپزال دانشجو  سحره خلت ابادي   با عنوان «بررسي اثر سرمايه هاي فكري بر عملكرد مالي و بازار هدف شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   »   تایید شد.

37- پروپزال دانشجو  هادي محمودي   با عنوان «  پيش بين قيمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي »   تایید شد.

3.8- پروپزال دانشجو  محمد اميري  با عنوان « ارزيابي شعب بانك كشاورزي استان تهران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها...  »   تایید شد.

39- پروپزال دانشجو  محسن غايبي     با عنوان « بررسي عوامل موثر بر فساد اداري مالي در نظام دولتي كشور و ...  »   تایید شد.

40- پروپزال دانشجو  فاطمه خزائي   با عنوان « بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در صنايع داروئي كشور  »   تایید شد.

41- پروپزال دانشجو   مهدي عباسي  با عنوان « بررسي رابطه سيستم هاي اطلاعاتي با يادگيري سازماني  »   تایید شد.

42- پروپزال دانشجو   جلال رفعت  با عنوان « بررسي ارتباط بين استراتژي خريد ، مديريت زنجيره تامين و عملكرد مالي در شركت پارس گرما »   تایید شد.

43- پروپزال دانشجو  منصور پور همت   با عنوان « بررسي اثرات تحريم هاي اقتصادي بر عملكرد شركتهاي دانش بنيان شهرستان سمنان »   تایید شد.

44- پروپزال دانشجو  عليرضا كردنائيج   با عنوان « بررسي ارتباط بين بازده سبد سهام با نسبت هاي قيمت به سود و ارزش دفتري هر سهم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار »   تایید شد.

45- پروپزال دانشجو  سروش طهماسبي  با عنوان « بررسي نقش حاكميت شركتي بر كاهش آثار منفي ناشي از مديريت درآمدي بر شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران طي بازه زماني سالهاي 1386 الي 1391  »   تایید شد.

46- پروپزال دانشجو  راضيه بلالي  با عنوان « بررسي رابطه خدمات تجارت الكترونيك بر بهبود اعتماد مشتريان برخط در كارگزاري هاي بورس اوراق بهادار تهران  »   تایید شد.

47- پروپزال دانشجو   عليرضا ترابيان  با عنوان « رتبه بندي اعتباري مشتريان حقيقي-مطالعه موردي بانك صادرات استان تهران »   تایید شد.

48- پروپزال دانشجو  مهدي خضرلو  با عنوان « تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر تصميم گيري در سرمايه گذاري بازار بورس »   تایید شد.

49- پروپزال دانشجو  وحيد اميري   با عنوان «سهم بازار و سياستهاي نگهداشت وجه نقد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »   تایید شد.

50- پروپزال دانشجو   سيد عباس ازلي  با عنوان « بررسي نقش واسطه اي ادراك مشتري بر پذيرش بانكداري اينترنتي  »   تایید شد.

51- پروپزال دانشجو  رضا نصيريان   با عنوان « بررسي تاثير رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت اعتماد و تعهد مشتريان در صنعت بانكداري ايران  »   تایید شد.

52- پروپزال دانشجو  محمدرضا تابش   با عنوان « تحليل كارآئي كانال هاي بازاريابي بيمه  »   تایید شد.

53- پروپزال دانشجو   بهاره كجوئيان  با عنوان « بررسي رابطه بين اندازه شركت نوع مالكيت و تركيب هيات مديره با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  »   تایید شد.

54- پروپزال دانشجو  محمد يوسفي  با عنوان « بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر عملكرد نيروي انساني در راه آهن شمالشرق  »   تایید شد.

55- پروپزال دانشجو  ليلا كاتبي  با عنوان « نگاه مشتريان شعب بانك كشاورزي استان تهران به پذيرش بانكداري الكترونيكي »   تایید شد.

56- پروپزال دانشجو  فرنوش پورفريد  با عنوان « تاثير اجرائي شدن طرح بيمه سلامت همگاني بر كيفيت ارائه خدمات سلامت »   تایید شد.

57- پروپزال دانشجو  علي كاشاني  با عنوان « شناسائي موانع حضور موثر حاميان مالي و ميزان رضايتمندي آنان در باشگاه هاي ليگ برتر بسكتبال »   تایید شد.

58- پروپزال دانشجو  زهراسادات درياباري  با عنوان «  بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران با استراتژيهاي مديريت تعارض و ميزان پذيرش تغيير »   تایید شد.

59- پروپزال دانشجو   روح اله ايزدخواه  با عنوان « بررسي ارتباط ميان شفافيت نقش و تعهد شغلي كاركنان شركت هاي گروه پيمان »   تایید شد.

60- پروپزال دانشجو  عليرضا جلالي زند   با عنوان « تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر عملكرد مديريت منابع انساني در بانك مسكن  »   تایید شد.

61- پروپزال دانشجو  حيدرقلي قاسم زاده   با عنوان « بررسي تاثير هوش اخلاقي مديران سازمانهاي دولتي و غيردولتي شهرستان فيروزكوه بر مهارتهاي ارتباطي آنان »   تایید شد.

62- پروپزال دانشجو  فرزانه اشرفي   با عنوان «نقش فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان   »   تایید شد.

63- پروپزال دانشجو اميرمحمد پوررضوان   با عنوان « ارائه الگوي ارزيابي چابكي در زنجيره هاي تامين مبتني بر سيستم دلفي فازي »   تایید شد.

64- پروپزال دانشجو  هاشم سرخابي   با عنوان « بررسي ارتباط بين استراتژي تامين موجودي مواد و كالا و مديريت زنجيره تامين و عملكرد مالي در شركت توسعه طرح هاي صنعتي فناوري پارسيان  »   تایید شد.

65- پروپزال دانشجو  اميرمهيار پاكتي  با عنوان « برسي ارتباط بين رقتار شهروندي سازماني مديريت كيفيت فراگير و عملكرد سازمان  »   تایید شد.

66- پروپزال دانشجو  رضا فروغي فر   با عنوان « بررسي و مقايسه اجراي هزينه يابي سنتي و هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركت توليدي و صنعتي عقاب افشان سمنان  »   تایید شد.

67- پروپزال دانشجو  علي مومني   با عنوان « شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر استقرار نظام الكترونيكي ارتباط با مشتري در موسسات مالي و اعتباري  »   تایید شد.

68- پروپزال دانشجو  حميد بهمني   با عنوان « بررسي ارتباط بين اعتمادسازماني و تعهد سازماني كاركنان اداره پست و مخابرات استان تهران  »   تایید شد.

69- پروپزال دانشجو  علي ضيائي تهراني   با عنوان « ارزيابي كارائي بانك هاي كشور با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها  »   تایید شد.

70- پروپزال دانشجو هادي گيلاني   با عنوان « بررسي تاثير تبليغات بازاريابي و ترفيع قيمت بر ارزش ويژه برند در صنعت بانكداري ايران  »   تایید شد.

71- پروپزال دانشجو  حسين شموشكي   با عنوان « بررسي اثر فرهنگ سازماني در جلب مشاركت كاركنان بانك انصار استان گلستان  »   تایید شد.

72- پروپزال دانشجو  الهام آقائي   با عنوان « تعيين ميزان اثر بخشي پياده سازي سيستم هاي اطلاعات پشتيبان تصميم گيري در سامانهاي دولتي  »   تایید شد.

73- پروپزال دانشجو  ميترا عليزاده مرني   با عنوان « بررسي و شناسائي  عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانك سامان  »   تایید شد.

74- پروپزال دانشجو  پرويز اقبال اذر   با عنوان « بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازي كاركنان شركت پيام همشهري »   تایید شد.

75- پروپزال دانشجو  ولي اله باطبي   با عنوان « پيش بيني مصرف انرژي گاز طبيعي شهرستان فيروزكوه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي  »   تایید شد.

76- پروپزال دانشجو  داود اسفنديار  با عنوان « رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با رضايت و تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان فيروزكوه  »   تایید شد.

77- پروپزال دانشجو  رامك نيك طلب   با عنوان « شناسائي و تبيين رابطه سلامت سازماني با بهره وري منابع انساني   »   تایید شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم دی 1392ساعت 7:56  توسط | 

صورتجلسه بررسی پروپزالهای دانشجویان رشته های مدیریت مورخ  5/4/92

1- پروپزال دانشجو معصومه ميرزائي    با عنوان «  بررسي ميزان تعهد به مسئوليت اجتماعي در شهرداري منطقه 21 و رابطه آن با رضايت ذينفعان »   تایید شد.

2- پروپزال دانشجو  محمد ديني آهوئي  با عنوان « بررسي نقش مديريت كيفيت در فرآيند پيائه سازي مديريت دانش در سازمان »   تایید شد.

3- پروپزال دانشجو ركسانا مجلل   با عنوان « بررسي تاثير نظام پيشنهادات بر تعهد سازماني و توانمندسازي كاركنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران (مطالعه موردي ناحيه تهران) »   تایید شد.

4- پروپزال دانشجو حسام نوري كارور   با عنوان « استفاده از افزونگي در بهينه سازي قابليت اطمينان در سيستم هاي سري –موازي (مطالعه موردي تعميرگاه مركزي شركت سايپا يدك)»   تایید شد.

5- پروپزال دانشجو  فرزاد جمور  با عنوان « بررسي تاثير مديريت زمان بر رضايت شغلي كاركنان(مطالعه موردي شركت صدر آب صنعت) »  تایید شد.

6- پروپزال دانشجو  فاطمه احمدي  با عنوان « بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و چرخه عمر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »   تایید شد.

7- پروپزال دانشجو يوسف مختاري خوشروي  با عنوان « بررسي آمادگي دانشگاه پيام نور استان مازندران جهت استقرار مديريت دانش در بخش آموزش »   تایید شد.

8- پروپزال دانشجو  عباس گلپور لاسكي  با عنوان « آسيب شناسي نظام نگهداشت منابع انساني»  تایید شد.

9- پروپزال دانشجو  پيمان كهريزي  با عنوان « شناسائي و تبيين عوامل موثر بر نظام نگهداشت نيروي انساني (مطالعه موردي شركت مهندسي طاها) »   تایید شد.

10- پروپزال دانشجو  فرزاد محسن زاده لداري  با عنوان «بررسي تاثير هوش هيجاني بر سبك رهبري مديران سازمان تامين اجتماعي –مهاونت درمان استان تهران »  تایید شد.

11- پروپزال دانشجو محسن محمودي  با عنوان « بررسي آمادگي وزارت كشور جهت استقرار مدل تعالي سازماني (EFQM) »    تایید شد.

12- پروپزال دانشجو  سيد محمدجواد حسيني   با عنوان «  بررسي رابطه بين رهبري تحول افرين و توانمند سازي روالنشناختي كاركنان(مطالعه موردي كاركنان شهرداري فيروزكوه »  تایید شد.

13- پروپزال دانشجو  منصور توماج  با عنوان « وضعيت رضايتموندي كاركنان گمرك بوشهر و رابطه آن با عملكرد كاركنان »  تایید شد.

14- پروپزال دانشجو عليرضا رضائي  با عنوان « بررسي توانمند سازي كاركنان بر رفتار شهروندي در شركت بازرگاني »   تایید شد.

15- پروپزال دانشجو  زهره عماديان رضوي  با عنوان « ارزيابي عملكرد بيمارستان آزادي تهران بر اساس مدل EFQM »   تایید شد.

16- پروپزال دانشجو  هدي ملكي  با عنوان «بررسي عوامل موثر بر خريد آني و تنوع طلبانه مشتريان (مطالعه موردي فروشگاهاي بنتون شهر تهران) »   تایید شد.

17- پروپزال دانشجو  سيد صمد عمادي چاشمي  با عنوان « عوامل موثر بر استرس شغلي كاركنان امور مالياتي شهرستان سمنان»   تایید شد.

18- پروپزال دانشجو  سحر داودپور  با عنوان «بررسي سيستم چابكي سازمان هاي توليدي (مطالعه موردي كارخانه ردا پرديس ايرانيان»  تایید شد.

19- پروپزال دانشجو   وحيد فرزانگان  با عنوان «بررسي تاثير بازارگرائي و كارآفرين محوري بر روي عملكرد صنايع كوچك و متوسط استان تهران » تایید شد.

20- پروپزال دانشجو   مهديه قصابيان  با عنوان «مطالعه تاثير تكنولوژي اطلاعات و اجراي فرايند مديريت دانش بر كسب مزيت رقابتي مطالعه موردي بيمه هاي خصوصي استان تهران » تایید شد.

21- پروپزال دانشجو حنظله مراديان  با عنوان «بررسي تاثير ويژگي هاي خاص محصول و قيمت از عوامل آميخته بازاريابي بر انتخاب برند تجاري در جهت خريد محصول لپ تاپ در استان مازندران »    تایید شد.

22- پروپزال دانشجو جواد دارائي قاديكلائي  با عنوان «شناسائي و اولويت بندي استراتژي ها در ماتريس SWOT با استفاده از روش تاپسيس فازي و كلاسيك مقايسه آنها»   تایید شد.

23- پروپزال دانشجو  سعيده زرين كمر  با عنوان « شناسائي و بررسي موانع و محدوديت هاي پياده سازي نظام مديريت كيفيت جامع در دانشگاه علوم پزشگي سمنان»   تایید شد.

24- پروپزال دانشجو  زينب محمود عشيري  با عنوان « بررسي تاثير تعهد سياسي كارمندان بر رفتار شهروندي سازماني(مطالعه موردي شهرداري منطقه 4) »   تایید شد.

25- پروپزال دانشجو  خاطره فعلان  با عنوان « بررسي تاثير سقف شيشه اي در عدم بكارگيري زنان در پست هاي مديريتي در نهاد رياست جمهوري»   تایید شد.

26- پروپزال دانشجو  اميد بحري  با عنوان « بررسي تاثير ابعاد ساختار سازماني (چيچيدگي ، رسميت و تمركز) با تعهد سازماني (مطالعه موردي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان مازندران) »  تایید شد.

27- پروپزال دانشجو حسين نعمتي  با عنوان « شناسائي و تبيين عوامل سازماني در ارتقاي بهره وري نيروي انساني و اولويت بندي آنها »    تایید شد.

28- پروپزال دانشجو  زينب آكو  با عنوان « بررسي تاثير رفتار اخلاقي ارائه دهندگان خدمات بر رضايت و وفاداري مراجعه كنندگان(مطالعه موردي بانك قوامين شعب غرب تهران) »  تایید شد.

29- پروپزال دانشجو مليحه شريف فرد  با عنوان « بررسي رابطه هوش هيجاني كاركنان و فرهنگ مشتري مداري در شهرداري منطقه 5 تهران »   تایید شد.

30- پروپزال دانشجو  مصطفي سيدنوراني  با عنوان « بررسي اثر تداعي برند بر وفاداري به برند(مطالعه موردي پست بانك)»  تایید شد.

31- پروپزال دانشجو  زهره حاجيان حسين آبادي  با عنوان «سنجش و مقايسه اثر ارزش هاي خريد فايده گرايانه و لذت جويانه بر رضايت وفاداري و تبليغات دهان به دهان – مورد مطالعه فروشگاه شهروند(آرژانتين)  »   تایید شد.

32- پروپزال دانشجو  زينب رضائي  با عنوان « بررسي ابعاد برند خدمات و تاثير آن در ايجاد ارزش براي مشتريان با ديدگاه وفادارسازي مشتريان  »  تایید شد.

33- پروپزال دانشجو  پيونيك بزيك  با عنوان «بررسي تاثير ازدحام فروشگاه ها بر تصوير ذهني مشتريان »  تایید شد.

34- پروپزال دانشجو  علي ساري   با عنوان « بررسي عوامل فني موثر بر وفاداري مشتريام موبايل بانك كشاورزي شهر تهران در سال 1392 »   تایید شد.

35- پروپزال دانشجو طاهره برزگر  با عنوان « تاثير فن آوري اطلاعات در توانمند سازي شغلي كاركنان (مطالعه موردي سازمان فناوري اطلاعات ايران) »    تایید شد.

36- پروپزال دانشجو  مهدي محمدي شادي پور با عنوان « بررسي عوامل موثر بر درگير شدن مصرف كنندگان ساكن شهر تهران با مد پوشش و لباس و تاثير آن بر اعتماد به نفس »  تایید شد.

37- پروپزال دانشجو  ساحل صالحي  با عنوان « بررسي رابطه فرهنگ سازماني و عملكرد كاركنان سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي »  تایید شد.

38- پروپزال دانشجو  طاهره چلوئي  با عنوان «ارزيابي كارائي كاركنان بيمارستان مسيح دانشوري تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها  »  تایید شد.

39- پروپزال دانشجو مسعود شهابي  با عنوان « ارزيابي تجربه از نام و نشان تجاري محصولات و تاثير آن بر رفتار مصرف كنندگان (مطالعه موردي مصرف كنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي »  تایید شد.

40- پروپزال دانشجو  امين نظرخاني  با عنوان « بررسي ارتباط ميان فعاليتهاي بازاريابي و عوامل ايجاد ارزش ويژه برند با استفاده از مدل تعميم يافته آكر در شركت دومينو»  تایید شد.

41- پروپزال دانشجو  بابك علوي موسوي  با عنوان « بررسي و ارزيابي تاثير عناصر كاركردي تبليغات تجاري تلفن همراه بر نگرش و ارزش درك شده از سوي مشتريان(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه »  تایید شد.

42- پروپزال دانشجو  حسين حيدري  با عنوان « بررسي رابطه بين هوش عاطفي و سبك رهبري تحول آفرين (مطالعه موردي كاركنان شهرداري فيروزكوه »  تایید شد.

43- پروپزال دانشجو  حسين مكرمي  با عنوان « بررسي تاثير ساختار سازماني و ويژگي هاي شغلي و تعهد سازماني كاركنان مطالعه موردي شركت پايانه هاي نفتي ايران »  تایید شد.

44- پروپزال دانشجو  امير خادم با عنوان « مدل سازي و انجام پيش بيني با استفاده از الگوريتم طراحي شده ROSSLER HYPER CHAOS   »   تایید شد.

45- پروپزال دانشجو  سعيد بغدادي  با عنوان « ارائه مدل رياضي و انجام پيش بيني با استفاده از مدل غيرخطي طراحي شده جاذب هنون در صنايع خودرو»  تایید شد.

46- پروپزال دانشجو  داريوش عظيم زاده  با عنوان « بررسي و ارزيابي نقش تصوير ذهني برند ، درگيري و شناخت از محصول بر رفتار خريد مصرف كنندگان كالاهاي تقلبي در شهر تهران »  تایید شد.

47- پروپزال دانشجو  فرهود جعفري  با عنوان « راهكارهاي ارتقاء جايگاه گردشگري ايران بر اساس مزيت هاي رقابتي آن در صنعت گردشگري(مطالعه موردي استان تهران)   »  تایید شد.

48- پروپزال دانشجو  پروين سليمي  با عنوان « رابطه هوش هيجاني و هوش سازماني مديران بر عملكرد كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي »  تایید شد.

49- پروپزال دانشجو  سيد مهدي داودي  با عنوان « شناسائي و تبيين عوامل موثر بر ارتقاء سرمايه اجتماعي مطالعه موردي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان مازندران »  تایید شد.

50- پروپزال دانشجو  فاطمه كريمي با عنوان «عوامل موثر بر تمايلات رفتاري مصرف كنندگان به انجام خريدهاي تفنني»  تایید شد.

51- پروپزال دانشجو الياس عباس زاده  با عنوان «تاثير عوامل سرعت ، راحتي و اطمينان بر رضايتمندي و وفاداري مشتريان در بانك سامان»    تایید شد.

52- پروپزال دانشجو  پروين رضائي  با عنوان « بررسي ارتباط بين عوامل ايجاد فشار عصبي و عملكرد كاركنان شهرداري تهران »  تایید شد.

53- پروپزال دانشجو موسي محمدپور  با عنوان «بررسي عوامل موثر بر جذب اعتماد و وفاداري مشتريان در بانكداري اينترنتي »   تایید شد.

54- پروپزال دانشجو  سمانه طاهريان  با عنوان «بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر وفاداري مشتري در صنعت بيمه»  تایید شد.

55- پروپزال دانشجو  مرسل يوسفي  با عنوان « تخمين و ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان با استفاده از مل سروكوال »   تایید شد.

56- پروپزال دانشجو  هادي فراهاني  با عنوان «ارزيابي كارائي و رتبه بندي شعب منطقه 3 بانك پارسيان شهر تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها »  تایید شد.

57- پروپزال دانشجو  حميد دهيني  با عنوان « بررسي رابطه بين تعهد كاري و بي تفاوتي رفتار كاركنان منطقه برق فيروزكوه»  تایید شد.

58- پروپزال دانشجو  سيده آتوسا هاشمي  با عنوان «  بررسي تاثير مديريت دانش بر روي موفقيت مديريت ارتباط با مشتري –مطالعه موردي شعب تهران بانك كشاورزي»   تایید شد.

59- پروپزال دانشجو  مريم شفيعي  با عنوان « بررسي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در اسزمان امور اقتصادي ودارائي استان هرمزگان »  تایید شد.

60- پروپزال دانشجو  شيداله برزگر فرامرزي  با عنوان «بررسي تاثير ابعاد فرهنگي هافستد بر رفتار شهروندي (مطالعه موردي بانك رفاه كارگران ادارات ستادي تهران) »  تایید شد.

61- پروپزال دانشجو مصطفي يوسفي  با عنوان «  بررسي تاثير ارزش مورد انتظار مشتري بر عملكرد مديريت ارتباط با مشتري –مطالعه موردي بانك ملي ايران »    تایید شد.

62- پروپزال دانشجو  شيما نيك پسند  با عنوان « بررسي تناسب فرهنگ سازماني با استقرار مديريت دانش در سازمان اموزش و پرورش اسلامشهر»  تایید شد.

63- پروپزال دانشجو  سيد حسين امير لطيفي  با عنوان «  بررسي روش هاي تامين مالي بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس »  تایید شد.

64- پروپزال دانشجو  مجيد شعباني  با عنوان «بررسي تاثير ارزش نام و نشان تجاري بر قصد خريد و نگرش مصرف كنندگان در صنعت پنجره هاي دوجداره upvc »  تایید شد.

65- پروپزال دانشجو  حافظ آبرومندي  با عنوان «بررسي علل استقبال سرد استفاده كنندگان اينترنت از خريد آنلاين»   تایید شد.

66- پروپزال دانشجو  محمدعلي ژياني  با عنوان «  بررسي عامل تاثيرگذار بر اعتماد ،تعهد و اعتبار برند و پيامدهاي آن در سازمان –مطالعه موردي صنعت بيمه ايران»   تایید شد.

67- پروپزال دانشجو   عيسي ولي محمدي  با عنوان « مقايسه كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك بين بانكهاي دولتي و خصوصي استان گيلان »  تایید شد.

68- پروپزال دانشجو  نرگس گرجي  با عنوان « بررسي و رابطه فرهنگ سازماني بر ميزان كارايي كاركنان»   تایید شد.

69- پروپزال دانشجو   فائزه جاويدان  با عنوان «ارائه مدل ارزيابي عملكرد و رتبه بندي واحدهاي مختلف معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت راه و شهرسازي با استفاده از مدلهاي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه (MADM) » تایید شد.

70- پروپزال دانشجو  سيده مائده موسويان  با عنوان « بررسي تاثير عوامل موثر بر وفاداري برند از ديدگاه رفتاري نگرشي (مطالعه موردي محصولات برند مهرام) »   تایید شد.

71- پروپزال دانشجو  ساناز سيفي مهرو  با عنوان «مفهوم سازي و اندازه گيري ابعاد وفاداري مشتري در صنعت رستوران ها مورد مطالعه رستوران هاي لوكس سطح شهر تهران»  تایید شد.

72- پروپزال دانشجو   ايمان قاسمي همداني  با عنوان « ارزيابي ارتباط تبليغات صداو سيما بر رفتار (مدل TPB) مطالعه موردي رانندگان استان مازندران » تایید شد.

73- پروپزال دانشجو   محسن عسگري  با عنوان «نقش متغير تعديل كننده فضاي فيزيكي رستوران در رابطه بين ابعاد كيفيت خدمات رستوران با رضايت از رستوران» تایید شد.

74- پروپزال دانشجو  محمد جعفري  با عنوان « رابطه رضايت شغلي كاركنان با تعهد سازماني آنان در اداره گمرك سمنان»   تایید شد.

75- پروپزال دانشجو  سيد علي موسوي  با عنوان « بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر رضايتمندي مشتريان مطالعه موردي شركت توزيع برق نواحي منطقه برق فيروزكوه »  تایید شد.

76- پروپزال دانشجو  مريم نوروزي  با عنوان «ارائه مدل مفهومي به منظور پذيرش تعميم برند و قصد خريد مجدد مصرف كنندگان مدگرا » تایید شد.

77- پروپزال دانشجو  فرشته بختياري  با عنوان « بررسي تاثير تجربه از برند بر واكنش مصرف كنندگان كالاهاي ورزشي –مطالعه موردي مصرف كنندگان پوشاك ورزشي ... »   تایید شد.

78- پروپزال دانشجو  شادي بيسادي  با عنوان « بررسي تاثير ابعاد اعتماد به برند بر ارزش ويژه برند لوازم خانگي »   تایید شد.

79- پروپزال دانشجو  مسعود فرهادي فر  با عنوان « بررسي رابطه بين تامين مالي از محل افزايش سرمايه و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانطي سالهاي 1391-1386  »  تایید شد.

80- پروپزال دانشجو  فرهاد فرهادي فر  با عنوان « تاثير ويژگي هاي اعضاي هيئت مديره بر كيفيت سود در صنعت پتروشيمي در شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1391-1386 »  تایید شد.

81- پروپزال دانشجو  فاطمه توكل  با عنوان « بررسي رابطه بين سبكهاي رهبري و فرهنگ سازماني با استراتژي رقابتي مطالعه موردي شركت پگاه تهران »  تایید شد.

82- پروپزال دانشجو  بابك دهقان منشادي  با عنوان « بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان اينترنتي بانك تجارت شهر تهران در سال 1392 »  تایید شد.

83- پروپزال دانشجو   رامين مجلل با عنوان « بررسي اثربخشي نظام پيشنهادات در راه آهن جمهوري اسلامي ايران مطالعه موردي ناحيه تهران »  تایید شد.

83- پروپزال دانشجو  سيروس مرادي با عنوان « بررسي رابطه ارزشيابي عملكرد با فرهنگ سازماني در مركز آموزش مديريت دولتي»  تایید شد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392ساعت 11:14  توسط | 

صورتجلسه بررسی پروپزالهای دانشجویان رشته های مدیریت مورخ  12/03/92

1- پروپزال دانشجو مریم نظری   با عنوان «  بررسی رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض و ساختار سازمانی در بیمه رازی  » تایید شد.

2- پروپزال دانشجوروح اله ابراهیمی باعنوان شناسایی و الویت بندی موانع اصلی بکارگیری مدیریت کیفیت جامع(TQM) در کارخانه لبنی شیر فجر گنبد (صباح) استان گلستان با تکنیک (AHP) تایید شد .

3- پروپزال دانشجو مهدی طهماسب پور عمران باعنوان بررسی رابطه یادگیری سازمانی و تعارضات سازمانی در بین کارکنان شهرداری شهر آمل تایید شد .

4- پروپزال دانشجو پیمان امیدوار باعنوان ارزیابی عملکرد و محاسبه کارایی دبیرستان های آموزش وپرورش استان مازندرانبا استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها(مطالعه موردی شهرستان قائمشهر) تایید شد .

5- پروپزال دانشجو ابراهیم جهانی باعنوان اولویت بندی و ارزیابی تامین کنندگان درزنجیره تامین به کمک تحلیل  FUZZY-AHPسلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی : کشت و صنعت شمال) تایید شد.

6- پروپزال دانشجو محمد رضا شریفی باعنوان بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده از مدل       E.Servqual  برروی رضایتمندی مشتری در شعب شرق استان تهران بانک ملت تایید شد.

7- پروپزال دانشجو سعید خلیلی باعنوان ارائه یک مدل ریاضی برای ماشین آلات و زمانبندی در یک سیستم تولید سلولی CMS به کمک الگوریتم متاهیورستیک تایید شد.

8- پروپزال دانشجو صدف مهدیزاده باعنوان ارزیابی کارایی معلمان آموزش و پرورش منطقه 9 تهران با استفاده از تکنیک تحلیلی پوششی داده ها DEA تایید شد

9- پروپزال دانشجو پوریا سعیدی فرید باعنوان شناسایی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان بیمه تعاون ایید شد

10- پروپزال دانشجو رضا بزرگ باعنوان شناسایی عوامل مرتبط در جذب سپرده های یانکی شعب بانک تجارت شمال شرق تهران  تایید شد

11- پروپزال دانشجو آناهیتا کریمیان باعنوان طراحی مدلی در رابطه با نقش آموزش در توانمند سازی نیروی انسانی با رویکرد بهره وری در شرکت صا ایران تایید شد

 

12-پروپزال دانشجو داود عباسي با عنوان « شناسائي و تبيين رابطه هوش هيجاني با رضايت شغلي كاركنان مطالعه موردي : معاونت اداري مالي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي  » تایید شد.

13-پروپزال دانشجو شعله حسني درخشنده  با عنوان «بكارگيري تكنيك تصميم گيري چند معياره براي انتخاب بهترين تامين كننده تجهيزات نفت و گاز (مطالعه موردي شركت ملي گاز ايران)  » تایید شد.

14-پروپزال دانشجو داود اله مرادي با عنوان « بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان شعب بانك آينده تهران » تایید شد.

15-پروپزال دانشجو فرزانه طلائي  با عنوان « تاثير برنامه هاي بازاريابي رابطه مند بر ارزش آفريني برند اينترنتي شركت » تایید شد.

16-پروپزال دانشجو فرنوش منبع چي  با عنوان « بررسي عوامل موثر بر تمايل به خريد آنلاين در رفتار مصرف كننده » تایید شد.

17-پروپزال دانشجو مجيد افتخاري  با عنوان « بررسي رابطه بين عوامل انساني و ووفاداري مشتريان بانك ملت از ديدگاه مشتريان » تایید شد.

18-پروپزال دانشجو سميه خليلي با عنوان « تعيين وضعيت انگيزشي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان فيروزكوه بر اساس الگوي اقتضائي انگيزش » تایید شد.

19-پروپزال دانشجو محمد شريف سرسالاري  با عنوان « طراحي جامع سيستم توليد سلولي و حمل مواد با در نظر گرفتن جانمائي سلولي  » تایید شد.

20-پروپزال دانشجو سميرا بوند  با عنوان « رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت مديريت ارتباط با مشتري (crm) با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي بيمه دي در استان سمنان)  » تایید شد.

21-پروپزال دانشجو محسن مصدق  با عنوان « بررسي رابطه همراستائي مديريت استراتژيك درون سازماني با كارت امتيازي متوازن و عمكرد آن در شركت آبفاي استان تهران » تایید شد.

22-پروپزال دانشجو علي عدل پرور با عنوان « بررسي رابطه بين رفتار شهروند سازماني با وفاداري و رضايت مشتريان (مطالعه موردي بانك آينده شعب منطقه غرب شهر تهران) » تایید شد.

23-پروپزال دانشجو محمد قلندري با عنوان « شناسائي و رتبه بندي شاخص هاي موثر بركيفيت ماسه سيليسي (ريخته گري) با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره(مطالعه موردي شركت تامين ماسه ريخته گري) » تایید شد.

24-پروپزال دانشجو حميد سليمي با عنوان «شناسائي و تعيين رابطه ميان هوش سازماني و توليد دانش در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان  » تایید شد.

25-پروپزال دانشجو سيده طاهره نجاتي با عنوان « بررسي رابطه بين كاربرد فناوري اطلاعات و بهره وري با استفاده از مدلهاي SAW& TOPSIS FUZZY و نرم افزار SPSSدر اداره كل بهزيستي استان سمنان » تایید شد.

26-پروپزال دانشجو پري سنجراني با عنوان « وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان مركز بهداشت شهرستان فيروزكوه و رابطه آن با تعهد سازماني  » تایید شد.

27-پروپزال دانشجو زهرا كاشيان با عنوان « بررسي رابطه بين تعهد سازماني كاركنان و مشاركت آنها در تصميم گيري با استفاده از مدلهاي SAW& TOPSIS FUZZY و نرم افزار SPSSدر اداره كل بهزيستي استان سمنان» تایید شد.

28-پروپزال دانشجو عسگر نجفي ايوكي  با عنوان « رابطه بين شاخص هاي سرمايه اجنماعي و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي واحدهاي دانشگاهي پيام نور استان مازندران) » تایید شد.

29-پروپزال دانشجو مهناز ذاكري اصل با عنوان « زير ساختارهاي استقرار سيستم نگهداري و تعميرات بهره ور جامع (TPM) (مطالعه موردي شركت صنايع شيشه گيلان) » تایید شد.

30-پروپزال دانشجو ابوالقاسم نجفي  با عنوان « رابطه رهبري تحول آفرين با ابعاد توانمند سازي كاركنان مطالعه موردي شركت نفت بهران  » تایید شد.

31-پروپزال دانشجو رويا غفاري با عنوان « رابطه سرمايه اجتماعي با بهره ور كاركنان در شبكه بانكي مطالعه موردي بانك پاسارگاد استان تهران » تایید شد.

32-پروپزال دانشجو جهانگير محمدپور تهمتن  با عنوان «نقش انتقال دانش ضمني در توانمندسازي كاركنان مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح  » تایید شد.

33-پروپزال دانشجو مهدي رضاپور با عنوان « برآورد مصرف ماهيانه انرژي الكتريكي مشتركين برق شهرستان ري به وسيله شبكه عصبي » تایید شد.

34-پروپزال دانشجو علي خسروي مقدم با عنوان « اولويت بندي عوامل موثر بر ايجاد و توسعه خوشه هاي صنعتي در استان مازندران با تكنيك فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)  » تایید شد.

35-پروپزال دانشجو حسين مختاري با عنوان « بررسي عوامل موثر بر تعهد، وفاداري و رفتار شهروندي در سازمان » تایید شد.

36-پروپزال دانشجو محمدمعين نجفي با عنوان « مساله مسيريابي موجودي با ارسال مستقيم با هدف متعادل سازي هزينه هاي حمل و نقل و حل با الگوريتم فراابتكاري » تایید شد.

37-پروپزال دانشجو عباس نيما بيگدلي با عنوان « بررسي و ارزيابي تاثير فاكتورهاي جمعيت شناختي و درك از برند بر تمايل به خريد خودروهاي لوكس در بين مصرف كنندگان  » تایید شد.

38-پروپزال دانشجو بهنام زندي با عنوان « بررسي تاثير بهبود فرآيند سيستم كنترل موجودي بر كاهش قيمت تمام شده محصولات توليد شده (مطالعه موريد كارخانه چوكاي تالش) » تایید شد.

39-پروپزال دانشجو مصطفي درويش متولي  با عنوان « اولويت بندي عوامل موفقيت مهندسي مجدد فرآيند (BPR) با تكنيك تصميم گيري چند معيارهAHP  مطالعه موردي شركت سيمان فراز فيروزكوه  » تایید شد.

40-پروپزال دانشجو مهدي فرزاد با عنوان « بررسي رابطه سرمايه فكري با ميزان بهره وري در شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران » تایید شد.

41-پروپزال دانشجو عبدالناصر مرادپور با عنوان « بررسي رابطه بين ساختار سازماني با سرمايه فكري بانك صادرات استان گلستان » تایید شد.

42-پروپزال دانشجو ابوالفضل انباردار  با عنوان « شناسائي مولفه ها و شاخص هاي تاثيرگذار در تصميم برون سپاري فعاليت ها توسط مديران از ديدگاه عوامل موثر بر پذيرش كاركنان ذي نفع در صنعت نفت » تایید شد.

43-پروپزال دانشجوشهره بياني آهنگر  با عنوان « ارزيابي عملكرد كاركنان واحد توليد شركت توليد پوشاك خرقه به روش تحليل پوششي داده ها » تایید شد.

44-پروپزال دانشجو سيروس كاكاوند  با عنوان « بررسي عوامل اثر گذار بر ادراك اهميت ابعاد ارزش ويژه نام تجاري سازماني از ديدگاه كارمندان و متقاضيان شغل (مطالعه موردي شركت ايران سل) » تایید شد.

45-پروپزال دانشجو فاطمه شهركي  با عنوان « بررسي ارتباط كيفيت زندگي كاري با بهره وري نيروي انساني مطالعه موردي شركت رامك خودرو غرب تهران » تایید شد.

46-پروپزال دانشجو مصطفي محمدلو با عنوان « بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد كاركنان و مديران مطالعه موردي شركت تهيه و توزيع گاز مايع ارسا گاز شرق استان تهران » تایید شد.

47-پروپزال دانشجو علي رضا حسين زاده كاشاني  با عنوان « مكان يابي احداث بنادر خشك با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره » تایید شد.

48-پروپزال دانشجو رحمت اله علينژاد قادي با عنوان « سنجش ميزان اثربخشي مديريت دانش در سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران » تایید شد.

49-پروپزال دانشجو محمدرضا افراسيابي با عنوان «اولويت بندي عوامل سيستم نگهداري و تعميرات خودروئي با رويكرد نگهداري و بهره ور جامع با استفاده از تصميم گيري چند معياره مطالعه موردي معاونت فني عمراني شهرداري تهران » تایید شد.

50-پروپزال دانشجو مينا رئيسي  با عنوان « اثر خودارزشيابي محوري بر خشنودي شغلي و توانمندسازي كاركنان مطالعه موردي شركت حفاري شمال » تایید شد.

51-پروپزال دانشجو فرزاد ماهر  با عنوان « اولويت بندي شركت هاي تامين كننده صنعت MDF و نئوپان بر اساس شاخص هاي كيفيت با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره » تایید شد.

52-پروپزال دانشجو محمدحسين خالقي ايراني  با عنوان «بررسي پيامدهاي پياده سازي و اجراي سيستمهاي مديريت منابع انساني الكترونيك در بهره وري مديريت منابع انساني شعب بانك انصار استان تهران » تایید شد.

53-پروپزال دانشجو محمودرضا شاه حسيني با عنوان «بررسي رابطه توانمند سازي و رضايت شغلي كاركنان شهرداري فيروزكوه » تایید شد.

54-پروپزال دانشجو يگانه شعاعي با عنوان « بررسي زيرساختهاي موردنياز براي پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه تبريز » تایید شد.

55-پروپزال دانشجو نفيسه باقرپور  با عنوان « شناسائي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان بيمه سينا در شهر تهران » تایید شد.

56-پروپزال دانشجو پيام قلي نژاد با عنوان « ارزيابي آثار و نتايج مشاركت در نظام پيشنهادات شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران » تایید شد.

57-پروپزال دانشجو شهربانو ظهيري با عنوان « بررسي عوامل انگيزشي دروني و بيروني موثر بر روي رضايت شغلي و عملكرد كاركنان  » تایید شد.

58-پروپزال دانشجو محمدامين درويش متولي  با عنوان « اولويت بندي صنايع كوچك با رويكرد تصميم گيري چند معياره مطالعه موردي ناحيه ويژه صنعتي فيروزكوه » تایید شد.

59-پروپزال دانشجو اميررضا صباحت با عنوان « رتبه بندي با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي بهبوديافته AHP مطالعه موردي شعب قلم چي » تایید شد.

60-پروپزال دانشجو منصور حقي  با عنوان «كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني قيمت سهام بانك هاي خصوصي ايران » تایید شد.

61-پروپزال دانشجو زهرا عزيزنژاد  با عنوان « بررسي تاثير توانمندسازي روان شناختي منابع انساني بر ارتقاء بهره وري كاركنان مطالعه موردي اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان مازندران » تایید شد.

62-پروپزال دانشجو سيد فرشيد طباطبائي پور  با عنوان « بررسي و رتبه بندي عوامل مرتبط بر فرار مالياتي از ديدگاه كاركنان اداره كل مالياتهاي مركز تهران » تایید شد.

63-پروپزال دانشجو محمد مراديان سرخكلائي  با عنوان « بررسي و شناسائي عوامل موثر بر ميزان رضايت موديان مالياتي با بكارگيري سيستم ماليات الكترونيكي در اداره كل امور مالياتي استان مازندران » تایید شد.

64-پروپزال دانشجو بهنام رحيمي آگاهي   با عنوان « شناسائي وتبيين رابطه سبك هاي رهبري تحول افرين با اثربخشي سازمانمطالعه موردي گروه هتل هاي پارسيان » تایید شد.

65-پروپزال دانشجو سيد عباس موسوي  با عنوان « ارائه مدل تركيبي (كانو- خانه كيفيت ) جهت شنيدن نداي مشتري –مطالعه موردي شركت سايپا ديزل » تایید شد.

66-پروپزال دانشجو الهام اسداله پور  با عنوان « بررسي عملكرد صادراتي شركتهاي صادركننده كوچك و متوسط در منطقه مازندران » تایید شد.

67-پروپزال دانشجو  معين قدميان با عنوان « اولويت بندي تامين كنندگان طرح توسعه پارس جنوبي عسلويه با روش تاپسيس مطالعه موردي شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت فازهاي 17 و 18  » تایید شد.

68-پروپزال دانشجو حسين گنجعلي  با عنوان « شناسائي و اندازه گيري عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري منابع انساني مطالعه موردي انك مسكن  » تایید شد.

69-پروپزال دانشجو نرگس كاردگر  با عنوان « بررسي رابطه بين عدالت سازماني و عملكرد كاركنان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران » تایید شد.

70-پروپزال دانشجو تقي مالاميري  با عنوان « ارزيابي كارائي بانك هاي كشور با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA)  و ارائه مدلي نظام مند جهت ارائه راهكارهاي پيشگيرانه در رابطه با مطالبات معوق بانكي مطالعه موردي بانك ملت –مدريت شعب منطقه شش تهران » تایید شد.

71-پروپزال دانشجو داود حسيني  با عنوان « بررسي رابطه بين هوش هيجاني و توانمندسازي روانشناختي با كيفيت خدمات ارائه شده در ميان كاركنان دي كلينيك فوق تخصصي ابوريحان » تایید شد.

72-پروپزال دانشجو سكينه اخباري  با عنوان «نقش سلامت سازماني در توانمندسازي كاركنان مطالعه موردي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي » تایید شد.

73-پروپزال دانشجو الناز اله وردي با عنوان « نقش فرسودگي شغلي بر كاهش عملكرد كاركنان – مطالعه موردي منطقه 13 پستي  » تایید شد.

74-پروپزال دانشجو الهام اميري   با عنوان « بررسي عوامل موثر بر نگهداري نيروي انساني در اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان  » تایید شد.

75-پروپزال دانشجو وحيد خيري  با عنوان « اوليت بندي ريسك هاي پروژه طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي فازهاي 17 و 18 براساس PMBOK با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره » تایید شد.

76-پروپزال دانشجو سميه زاهدي اصل  با عنوان «بررسي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند از نقطه نظر مشتريان مطالعه موردي شركت هواپيمائي آتا  » تایید شد.

77-پروپزال دانشجو پريسا بذلي  با عنوان « بررسي تاثير بازايابي ارتباطات انساني بر مديريت ارتباط با مشتري در شركت ايران خودرو » تایید شد.

78-پروپزال دانشجو محمدحسين علي مددي  با عنوان « بررسي موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در بانك رفاه استان سيستان و بلوچستان » تایید شد.

79-پروپزال دانشجو محمدعلي بلاش  با عنوان « شناسائي و رتبه بندي ريسك با استفاده از مدل تصميم گيري چندشاخصه – مطالعه موردي پروژه دكلهاي برق 132 كيلو ولت » تایید شد.

80-پروپزال دانشجو مجتبي قزلو  با عنوان « ارزيابي سيستم توليد ناب در صنعت كاغذ مطالعه موردي كارخانه كاغذسازي گيلان » تایید شد.

81-پروپزال دانشجو مرتضي اكبري الاشتي  با عنوان « بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي كاركنان و تعارض سازماني (بين فردي ) كاركنان مخابرات استان مازندران » تایید شد.

82-پروپزال دانشجو سپهدار شاهد  با عنوان «ارائه مدلي نرم افزاري جهت برنامه ريزي مامورين راهبر قطار  » تایید شد.

83-پروپزال دانشجو هادي كريمخاني  با عنوان « بررسي اثر ابعاد ارزش از نقطه نظر مصرف كننده در انتخاب نوع كالا هنگام خريد خودروي سواري –مطالعه موردي خودروهاي سواري شركت ايران خودرو  » تایید شد.

84-پروپزال دانشجو فاطمه ستوده  با عنوان « بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني كاركنان سازمان امور اقتصادي و دارائي استان مازندران  » تایید شد.

85-پروپزال دانشجو پيمان احمدي  با عنوان « بررسي رابطه سلامت سازماني با توانمندسازي و تعهد سازماني-شهرداري منطقه يك  » تایید شد.

86-پروپزال دانشجو فائضه رضائي  با عنوان « رتبه بندي تامين كنندگان در زنجيره تامين شركت كاله با استفاده از تكنيك بردا » تایید شد.

87-پروپزال دانشجو يعقوب پورهدايت  با عنوان « بررسي تطبيقي فرهنگ مشتري مداري در بين بانك هاي دولتي و خصوصي در استان آذربايجان شرقي –مطالعه موردي بانك ملي ،بانك پارسيان،پاسارگاد و اقتصاد نوين » تایید شد.

88-پروپزال دانشجو محسن مميزي  با عنوان « بررسي رابطه مديريت دانش و اثربخشي سازماني –مطالعه موردي شهرداري تهران  » تایید شد.

89-پروپزال دانشجو  سيد حسين حسينيان  با عنوان «بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصي با تعهد سازماني كاركنان اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران  » تایید شد.

90-پروپزال دانشجو فاطمه كريمي  با عنوان « بررسي موانع ومحدوديتهاي استقرار سيستم مديريت كيفيت در شركت سايپا تهران » تایید شد.

91-پروپزال دانشجو اعظم بذلي  با عنوان « بررسي تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتري در شركت ايران خودرو، بررسي نقش ميانجي كيفيت ارتباطات » تایید شد.

92-پروپزال دانشجو علي شرافت  با عنوان « شناسائي متغيرهاي اثرگذار بر روي عملكرد مديريت زنجيره تامين و بهبود آن با استفاده از تكنيك شبيه سازي » تایید شد.

93-پروپزال دانشجو  فاطمه بذلي با عنوان «بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان با استفاده از شاخص رضايت مشتري آمريكا –مطالعه موردي مشتريان شركت ايران خودرو  » تایید شد.

94-پروپزال دانشجو حسين فضلي  با عنوان « اولويت بندي شاخص هاي مديريت سيستم حفاظت ايمني صنعتي در شركت آب و فاضلاب استان البرز  » تایید شد.

95-پروپزال دانشجو عطيه مهديان  با عنوان « بررسي مدل برنامه ريزي توليد در محيط هاي صنعتي ساخت بر مبناي انبارش –مورد مطالعه شركت سازنده قطعات خودرو » تایید شد.

96-پروپزال دانشجو  رسول عسگري با عنوان « بررسي رابطه ميان عدالت سازماني و بروز انواع سكوت سازماني در شهرداري منطقه يك تهران » تایید شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر 1392ساعت 10:36  توسط | 

صورتجلسه بررسی پروپزالهای دانشجویان رشته های مدیریت مورخ  28/1/92

1-پروپزال دانشجو گلناز صبحي  با عنوان « بررسي تاثير تعاملات مشتري با مشتري بر روي رضايت و وفاداري و تبليغات شفاهي مشتريان در نمايندگي هاي بيمه ايران در شهر تبريز » تایید شد.

2-پروپزال دانشجو  مريم شكري آملي   با عنوان « ارزيابي كارآيي شعب بانك پارسيان استان مازندران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها » تایید شد.

3- پروپزال دانشجو محمدرضا جمالي   با عنوان « ارزيابي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات در انتخاب نيروي انساني بارويكرد داده كاوي » تایید شد.

4- پروپزال دانشجو ليلا علوان زاده ثامري   با عنوان « بررسي عناصر تاثيرگذار بر وضعيت سيستم ارزيابي عملكرد شركت نفت مناطق مركزي براساس مولفه هاي مدل تعالي سازماني مالكوم بالدريج » تایید شد.

5- پروپزال دانشجو ايوب معروفي نيا   با عنوان « مقايسه بهاي تمام شده محصولات و خدمات به دو روش هزينه يابي سنتي و هزينه يابي بر مبني فعاليت در شركت هاي آب و فاضلاب » تایید شد.

6- پروپزال دانشجو رضا همايون زاده بائي   با عنوان « شناسائي عناصر جو سازماني موثر بر شكل گيري شبكه نوآوران و پژوهشگرن بانك كشاورزي ايران » تایید شد.

7- پروپزال دانشجو امير حاجي رحيمي   با عنوان « بررسي و مطالعه عوامل موثر بر موفقيت دوركاري در سازمان هاي ايران » تایید شد.

8-پروپزال دانشجو آرمين وارطانيان اعقان   با عنوان « مدل سازي و انجام پيش بيني با استفاده از مدل طراحي شده جاذب Lorenz در بانك هاي مورد پذيرفته شده در بازار بورس تهران » تایید شد.

9- پروپزال دانشجو محمد فرح زادي   با عنوان « بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و توانمندسازي كاركنان بانك ملت استان تهران » تایید شد.

10- پروپزال دانشجو مسعود فرهادي   با عنوان « بررسي تاثير مديريت دانش بر يادگيري و نوآوري سازماني » تایید شد.

11-پروپزال دانشجو محسن كريمي   با عنوان « رابطه ساختار سازماني با سيستم هاي اطلاعات مديريت و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي نيروي انتظامي تهران)  » تایید شد.

12- پروپزال دانشجو حميدرضا رضائي نيا   با عنوان «  رويكردANP  فازي براي شناسائي و اولويت بندي عوامل موثر بر فروش محصولات لبني » تایید شد.

13- پروپزال دانشجو محسن حاج منوچهري   با عنوان «  بررسي رابطه بين عناصر مديريت دانش با نواوري و بادگيري سازماني در بين كاركنان شركت پالايش نفت شهيد تندگويان تهران  » تایید شد.

14- پروپزال دانشجو شهاب نجدي   با عنوان «  بررسي رابطه مكانيزم هاي حاكميت شركتي و عملكرد مالي شركتها در بورس تهران سالهاي 1385-1391  » تایید شد.

15-پروپزال دانشجو عليرضا طاهرزاده ديزجي   با عنوان «  اولويت بندي و انتخاب استراتژي برتر نگهداري و تعميرات با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره  » تایید شد.

16- پروپزال دانشجو وحيد عالي نسب   با عنوان «  شناسائي تاثير بكارگيري زنجيره مديرت تامين بر بهبود عملكرد مطالعه موردي شركت صنعت منصور اصفهان  » تایید شد.

17- پروپزال دانشجو فرانك بسطامي شريفه   با عنوان «  ارزيابي و اولويت بندي عوامل موثر بر سود زنجيره تامين چند لايه اي با استفاده از آنتروپي شانون  » تایید شد.

18- پروپزال دانشجو زينب بهمني   با عنوان «  بررسي عوامل موثر بر استفاده از خريد اينترنتي (مطالعه موردي خريداران محصولات فرهنگي از طريق اينترنت در كلان شهر تهران  » تایید شد.

19- پروپزال دانشجو محمد يوسفي   با عنوان «  بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر عملكرد نيروي انساني در راه آهن شمالشرق (سال92)  » تایید شد.

20- پروپزال دانشجو مهرنوش هدايتي خواه   با عنوان «  بررسي موانع عمده توسعه بيمه هاي اشخاص و ارائه راهكارهاي رفع انها  » تایید شد.

21-پروپزال دانشجو عليرضا رنجبر   با عنوان «  بررسي و شناسائي ارتباط ميان توانمندسازي كاركنان با عملكرد سازماني در اداره امور شعب بانك رفاه و شعب شهر گرگان  » تایید شد.

22- پروپزال دانشجو راحله ملكاني   با عنوان «  بررسي تاثير يكپارچگي زنجيره تامين و ارزش ويژه برند بر عملكرد بازار فراورده هاي لبني صباح گنبدكاوس از ديدگاه كاركنان شركت  » تایید شد.

23- پروپزال دانشجو سميه فتحي   با عنوان «  شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي مديريت دانش در دانشگاه پيام نور  » تایید شد.

24- پروپزال دانشجو علي اصغر جاني روشن   با عنوان «  بررسي عوامل موثر بر مشاهده مصرف كننده (مطالعه موردي بررسي بسته هاي تورهاي مسافرتي)  » تایید شد.

25- پروپزال دانشجو مازيار شهراشوب   با عنوان «  پراكندگي مالكيت و نقدشوندگي سهام  » تایید شد.

26-پروپزال دانشجو پيمان الوندي   با عنوان «  شناسائي و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر كيفيت كاشي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره  » تایید شد.

27- پروپزال دانشجو آرين آگرآگر   با عنوان «  بررسي رابطه بين ساختار سازماني و رضايت شغلي نمونه موردي كاركنان بيمارستان  » تایید شد.

28- پروپزال دانشجو مجيد ظهيري خوجين   با عنوان «  بررسي رابطه پايداري اجزاي صورت جريان وجوه نقد با پايداري قيمت اتي سهام  » تایید شد.

29-پروپزال دانشجو مرضيه جاويد   با عنوان «  بررسي تاثير پاداش بر كارائي كاركنان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران  » تایید شد.

30- پروپزال دانشجو حمزه درويش خضري   با عنوان «  بررسي آمادگي كميته امداد امام خميني شهرستانهاي فيروزكوه و دماوند براي استقرار مديريت مشاركتي  » تایید شد.

31- پروپزال دانشجو محمدرضا زليكاني   با عنوان «  شناسائي رابطه بين رهبري ناب و اثربخشي سازماني در سازمان تامين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران  » تایید شد.

32- پروپزال دانشجو امين كاهه   با عنوان «  شناسائي ويژگي هاي قربانيان تقلب الكترونيكي بانكي  » تایید شد.

33- پروپزال دانشجو منا اماني   با عنوان «  بررسي عوامل فردي موثر بر رفتار مصرف كنندگان كالاهاي تند مصرف در تهران  » تایید شد.

34- پروپزال دانشجو فاطمه حسيني هراندهي   با عنوان «  بررسي تاثير مدهاي اخلاقي بر رفتار خريد مصرف كننده مطالعه موردي كولرهاي آبسال » تایید شد.

35- پروپزال دانشجو عبدالمجيد نظامي   با عنوان «  بررسي عوامل موثر بر خلاقيت كاركنان شركت پارس حيات  » تایید شد.

36- پروپزال دانشجو عادل نظارات   با عنوان «  ارزيابي نقش مديران در توانمند سازي كاركنان مطالعه موردي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران  » تایید شد.

37- پروپزال دانشجو زهرا حسيني   با عنوان «  راهبردهاي توسعه گردشگري با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي كلان شهر تهران   » تایید شد.

38- پروپزال دانشجو مجتبي حقي   با عنوان «  ارائه يك مدل رياضي براي ارزيابي عملكرد شعب بيمه ما  » تایید شد.

39- پروپزال دانشجو مرجان درويش متولي   با عنوان «  بررسي ارتباط بين توانمندسازي و تعهد سازماني معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان فيروزكوه  » تایید شد.

40- پروپزال دانشجو بهزاد فتحي   با عنوان «  بررسي ارتباط ميان مديريت دانش و مزيت رقابتيمورد مطالعه پتروشيمي لرستان  » تایید شد.

41- پروپزال دانشجو مهدي طاهري انارك   با عنوان «  بررسي و ارزيابي كارائي شعب منتخب بانك رفاه كارگران استان سمنان با استفاده  از تكنيك تحليل پوششي داده ها  » تایید شد.

42- پروپزال دانشجو مهري رضائي   با عنوان «  بررسي رابطه بين بهره وري و افزايش صادرات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  » تایید شد.

43- پروپزال دانشجو وحيده ستاري   با عنوان «  تحليل و بررسي همبستگي روابط بين توسعه بازار مالي و نوآوري در رقابت پذيري ملي  » تایید شد.

44- پروپزال دانشجو نفيسه پرويزي   با عنوان «  اولويت بندي شاخص هاي نگهداري و تعميرات در صنعت لبني دوشه هراز امل با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي و الگوي اسمارت  » تایید شد.

45- پروپزال دانشجو امير خاضعي طبري   با عنوان «  شناسائي و اولويت بندي موانع استقرار مديريت كيفيت جامع TQM در شركت مهندسي ايمن تك طبرستان  » تایید شد.

46- پروپزال دانشجو رضا كارگر   با عنوان «  بررسي رابطه سلامت سازماني و تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران  » تایید شد.

47- پروپزال دانشجو فاطمه صفري گيري   با عنوان «  رابطه بين عدالت سازماني با تعهد سازماني مطالعه موردي در شهرداري تهران  » تایید شد.

48- پروپزال دانشجو حميد آلتج   با عنوان «  بررسي عوامل موثر بر نواوري سازماني در ميان مديران آموزش و پرورش غرب استان مازندران  » تایید شد.

49-پروپزال دانشجو محمد زرافشان   با عنوان «  بررسي رابطه ابعاد مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و وفاداري مشتريان مطالعه موردي پاكسان  » تایید شد.

50- پروپزال دانشجو زين العابدين حسين نژاد موزيرجي   با عنوان «  بررسي وضعيت شاخص هاي اخلاقيات مديريتي و رابطه ان با مسئوليت هاي اجتماعي كاركنان (موردي سازمان امور مالياتي شمال شهر تهران)  » تایید شد.

51- پروپزال دانشجو شيرين اميرحسيني   با عنوان «  بررسي رابطه بين فن اوري اطلاعات و ارتباطات و صنعت گردشگري ايران مطالعه موردي شهر تهران  » تایید شد.

52- پروپزال دانشجو سمانه بهرامي كوتنائي   با عنوان «  شناسائي و اولويت بندي ريسك هاي زنجيره تامين با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي مطالعه موردي شركت ملي گاز استان مازندران  » تایید شد.

53- پروپزال دانشجو سعيد بخت افروز   با عنوان «  بررسي رابطه هوش هيجاني و استراتژي هاي مديريت تعارض در بين كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارائي  » تایید شد.

54- پروپزال دانشجو نيلوفر عندليبي   با عنوان «  بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سرمايه فكري كاركنان دانشگاه علوم پزشك ايران  » تایید شد.

55-پروپزال دانشجو هومن غلامي   با عنوان «  بررسي عوامل موثر بر مقاومت كاركنان در بهره گيري از IT در سازمان هاي منتخب دولتي  » تایید شد.

56- پروپزال دانشجو ابوالفضل خليل زاده   با عنوان «  بررسي تاثير رهبري تحول گرا عدالت سازماني و متغيرعاي واسطه بر رفتارهاي شهروندي سازماني  » تایید شد.

57- پروپزال دانشجو سعيد سلطانيا   با عنوان «  اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار ERP با استفاده از تحليل سلسله مراتبي AHP مطالعه موردي يدكسازان آمل  » تایید شد.

58- پروپزال دانشجو حامد اخوان صديقي   با عنوان «  بررسي نحوه استقرار سيستم اجراي توليد ناب در صنعت خودروسازي با تاكيد بر سيستم كانبان مطالعه موردي خودروسازي سايپا  » تایید شد.

59- پروپزال دانشجو نرگس ثريائي   با عنوان «  بررسي عوامل تاثيرگذار بر ميزان وفاداري مشتريان و ترجيحات آنها در انتخاب يك بانك  » تایید شد.

60- پروپزال دانشجو شهرام نخ كوب نياسري   با عنوان «  بررسي تاثير فرهنگ بر رفتار خريد مشتريان  » تایید شد.

61- پروپزال دانشجو اسماعيل فلاح خيرخواه   با عنوان «  شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر نگرش و قصد خريد مصرف كنندگان كالاهاي لوكس از ديد خرده فروشان  » تایید شد.

62- پروپزال دانشجو اكبر اصغري ابوخيلي   با عنوان «  بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران دانشگاه علوم پزشكي مازندران  » تایید شد.

63- پروپزال دانشجو سينا عليپور گنجي   با عنوان «  ارزيابي عملكرد و رتبه بندي بخش هاي شركت توزيع برق غرب مازندران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها  » تایید شد.

64- پروپزال دانشجو ستاره اسدي   با عنوان «  سنجش عوامل موثر بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتري، مطالعه موردي موسسه مالي و اعتباري ثامن الائمه منطقه 4 تهران  » تایید شد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور 1392ساعت 8:8  توسط |